Beskæring af frugttræer – Sådan beskærer du dine frugttræer

Beskæring af frugttræer er noget mange danske haveejere kender til. Mange har nemlig et frugttræ af en eller anden slags, og allerhelst vil vi jo have mange frugter og større frugter. Det ideelle frugttræ er et sundt træ med sunde grene, en åben krone og en lav krone, så vi kan nå frugterne.

Hvis vores frugttræ ikke trives, kan det være, fordi det er vokset vildt, er angrebet af sygdom eller har fået en uhensigtsmæssig vækstform. Træet trænger til en beskæring.

Læs med i min guide til beskæring af frugttræer, så du også kan give dine træer de bedste betingelser for at bære store og flottere frugter.

Skal alle frugttræer beskæres ens?

Nej. Der er forskel på om det er et blommetræ eller et æbletræ, du vil beskære. Blommetræer og de andre stenfrugttræer, som kirsebær, fersken, mirabel m.v. er sartere end æble- og pæretræer i forhold til svampeangreb.

Det er derfor vigtigere, at disse træer bliver beskåret korrekt og helst så lidt som muligt.

Unge frugttræer

Der er også forskel på, om træerne er unge træer eller gamle træer. Hvis du beskærer dine unge frugttræer rigtigt, så du får den ønskede form fra starten, bliver der sandsynligvis ikke meget at beskære, når træet bliver ældre.

Unge frugttræer skal kun have afkortet eller fjernet en enkelt gren, når det er tid til at beskære frugttræer. Vælge nogle grene, der skal være træets hovedgrene. Træets skelet bygges op om dem.

Gamle frugttræer

Ældre træer har tit mange grene og  skal ofte have fjernet flere uønskede grene, syge eller døde grene og kræver nogle gange en hårdere beskæring. Især hvis træet ikke har været beskåret ordentligt tidligere.

Hvornår beskæres frugttræer?

Ældre litteratur om beskæring af frugttræer nævner ofte, at frugttræer beskæres i vinterhalvåret. Traditionelt set har gartneren da også beskåret sine æble- og pæretræer om vinteren, for her havde han bedst tid.

Det bedste for træet er dog, at du beskærer det, mens det er i vækst om sommeren og i sensommeren, juli – september. Ved fx at beskære dit æbletræ i sensommeren kan det bedre mobilisere sit forsvar mod svampeangreb, og det er hurtigere til at hele sårene efter beskæringen.

Æble- og pæretræer

Når du beskærer pære- og æbletræer om vinteren, risikerer du at få en masse vanris efterfølgende. Frugttræet vågner om foråret og opdager, det har mistet en masse grene, og dermed bladvækst, i løbet af vinteren. Træet kompenserer derfor ved at sætte mange vanris, så det hurtigt kan genskabe den tabte bladmasse.

Dette undgår du ved at beskære dine frugttræer i sensommeren. Så har træet tid til at omstille sig og tilpasse sit rodnet, og du får ingen eller kun få tynde skud.

Blomme- og kirsebærtræer

Stenfrugttræerne er, som nævnt, mere modtagelige for svampeangreb, derfor er det ekstra vigtigt, at de beskæres på det optimale tidspunkt, som også er i sensommeren.

Det er ikke sådan, at træet visner væk året efter, hvis du kommer til at beskære det på det forkerte tidspunkt eller kommer til at lave en forkert beskæring. Det er mere et spørgsmål om at gøre, hvad der er bedst for træet, så det skades mindst muligt, og du ikke forkorter træets levetid.

Redskaber til beskæring

Hvilke redskaber er så praktiske at bruge, når du vil beskære frugttræerne? Det kommer an på, hvor stort dit frugttræ er, hvor meget det skal beskæres, og hvordan det skal beskæres. Fælles for alle redskaber er, at de skal være skarpe, så de ikke laver flossede snit. Et flosset snit er en god indgang for svamp og virus til at angribe dit træ.

En anden praktisk detalje er at holde dine redskaber rene. Sygdomme kan smitte fra træ til træ, eller fra jord til træ, hvis dine redskaber er snavsede.

Redskaber

Af mindre redskaber er beskærersaksen og ørnenæbet/grensaksen de mest brugte. Skal du fjerne nogle lidt større grene, vil en håndsav ofte kunne klare det.

Har du et højt træ, kan du sætte de tre typer redskaber på en teleskopstang, og så kan du nemt fjerne grenene i toppen af træet. Med de tre redskaber kan du klare de fleste opgaver.

Har du nogle meget store grene, der skal væk, kan det blive nødvendigt med en motorsav. Hvis du ikke har arbejdet med motorsav før, er det bedst at lade en professionel gøre arbejdet.

Hvordan beskæres frugttræer?

Inden du går i gang med at beskære træet, er det en god idé at gøre dig det klart, hvad du vil med beskæringen. Er det en udtynding af nye skud, syge grene og lodrette grene, vil du forme dit træ, eller er det en kraftig beskæring, du vil igang med?

Hvis det den årlige oprydning og formning af frugttræet, du har begivet dig ud i, er det smart at starte med at fjerne syge og visne grene. Det vil give dig et bedre overblik over, hvilke grene du vil beholde.

Fjern gerne en gren ved grenens udspring. Skal du forkorte en gren, beskæres den lige før en nedadvoksende knop. Det sikre, at du ikke får grene, der ender i blinde, og som derfor nemt kan rådne på træet.

Vælg nogle vandrette grene, som skal være træets hovedgrene. Vandrette grene får oftest flere frugter. Fjerne lodrette grene, helst inden de bliver for store.

De grene, der vokser ind i kronen fjernes også. Kronen skal gerne være åben og give mulighed for en god luftcirkulation mellem blade og frugter.

Husk at træd et skridt tilbage en gang imellem og vurder, hvordan beskæringen skrider frem. Fjerne maksimalt en tredjedel af kronen i løbet af en sæson. Du fjerner jo en del af træets bladmasse, som danner fotosyntese. Alle beskæringer stresser derudover dit frugttræ, og det skal have tid til at komme sig.

FAQ

Hvornår styner man frugttræer?

Man styne ikke frugttræer. En styning er fjernelsen af alle grene, med undtagelse af nogle få udvalgte hovedgrene. Det gøres for at styre træets form meget stramt. Hvis du styner et frugttræ, får du ikke ret mange frugter.

Mit æbletræ får dårlige frugter?

Der er flere sygdomme, der kan angribe frugterne på dit træ, så frugterne rådner på træet eller ser grimme ud. Afhængig af hvilken sygdom, der har angrebet dit træ, kan det ofte hjælpe at fjerne alt nedfaldsfrugt og udtynde kronen for at øge luftcirkulationen omkring frugterne.