Beskæring af træer – Sådan beskærer du træer og buske i haven

Når vi står foran et træ eller en buske, vi vil beskære, dukker der ofte en masse spørgsmål op. Vi bliver i tvivl om, hvor vi skal begynde, om det er det rigtige tidspunkt, og om træet eller busken kan holde til det.

Få her vores råd til, hvordan du får succes med at beskære dine træer og buske. Det behøver slet ikke være så svært.

Er det nødvendigt at beskære træer og buske?

Hvis vi ser på planterne i naturen, så klarer alle planter sig fint uden en beskæring. De kan sagtens overleve uden menneskelig indblanding. Så du behøver bestemt ikke at beskære havens træer og buske. Det kan dog være praktisk at beskære planterne en gang imellem, hvis de har alt for god vækst eller er blevet syge. Vi beskærer normalt af 5 grunde.

 • Sundhed

Er dine træer angrebet af sygdomme, kan en beskæring af det syge ved, minimere risikoen for, at sygdommen spreder sig både i selve træet og til andre træer.

 • Sikkerhed

Nogle gange vokser et træ eller en busk på en uhensigtsmæssig måde, eller større grene er til fare for at knække. Der kan en beskæring være med til at sikre, at der ikke sker uheld. Har du et stort træ, der har døde grene, eller som du vil have beskåret kraftigt, kan det blive nødvendigt med professionel hjælp. Det er ikke for alle at kravle op i et træ med en motorsav.

 • Formgivning

Træer og buske har deres egen vækstform, men den kan vi tilpasse vores ønsker ved hjælp af en beskæring. Vi kan reducere størrelsen på et alt for stort træ.

Vi kan forme en buksbom, så den ligner en kanin. Vi kan opstamme et træ ved at fjerne de nederste grene ved jorden og op i den højde, vi ønsker.

 • Frugtsætning

En beskæring kan også være en hjælp, hvis dine frugttræer eller -buske, ikke sætter særlig mange frugter, eller du gerne vil have større frugter.

 • Foryngelse

Især blomstrende buske beskæres for at give dem nyt liv. For at få dem til at blive tætte i bunden og sætte mange nye blomster.

Ulemper ved beskæring

Der er dog også ulemper ved en beskæring og klipning af træer og buske. Beskæringen går ind og påfører planten sår og skader. Det vil sige, planten skal bruge energi på at hele de skader.

Der kan også trænge sygdomme ind i de åbne sår. Sygdomme som med tiden kan tage livet af planterne. Og selvom vi gør os umage med beskæringen, kan vi ikke altid regne ud, hvordan træet eller busken vil reagere. Hvor den vil sætte de nye skud.

Hvornår skal man beskære træer og buske?

Tidspunktet for, hvornår du vælger at beskære dine træer og buske, afhænger af, hvad formålet med beskæringen er, og hvilken art af træer og buske, du vil beskære. Generelt er det dog bedst at beskære i vækstsæsonen.

Forårsbeskæring

Frostfølsomme planter, som roser, lavendel og klematis, beskæres gerne om foråret, når risikoen for frost er ovre. Beskæringen foretages i april – maj. Hvis du foretager beskæringen for tidligt, og der kommer frost, risikerer du, at frosten beskadiger spidserne på planten, og du bliver nødt til at skære planten endnu længere tilbage for at komme ned til frisk ved.

Sommerbeskæring

De fleste planter kan tåle en beskæring i vækstsæsonen. Mange planter har faktisk bedst af en beskæring om sommeren, hvis de skal beskæres. De stadig er i vækst og har derfor nemmere ved at beskytte sig mod sygdomme. De er også hurtigere til at lukke de sår, der kommer, når vi skærer i dem. En sommerbeskæring kan foretages fra maj til september.

Forårsblomstrende buske, som fx forsythia, kirsebærkornel og syren, beskæres, når de er færdige med at blomstre. Så har de hele sommeren til at danne nye skud til næste års blomstring. Mange frugttræer beskæres i august – september efter høsten. Andre løvfældende træer kan du godt beskærer tidligere.

Efterårsbeskæring

Ikke mange planter har brug for beskæring om efteråret. Du kan altid gå dine træer og buske efter for døde og syge grene og fjerne dem. Men på denne tid af året er planterne ved at forberede sig på vinteren.

De trækker saft og kraft ned i roden, så de har energi til at bryde med de nye skud i foråret. Det vil derfor forstyrre deres cyklus, hvis de, oven i det, skal til at bruge energi på at hele sår.

Vinterbeskæring

Gartnere arbejder ofte med beskæring af træer om vinteren. Det er dog ikke for planternes skyld, men fordi det er der, gartneren har bedst tid, der er nok af andre gøremål om sommeren. Du kan beskære mange planter om vinteren og i det tidlige forår, uden de tager skade af det.

Ulempen er dog, at når fx et træ vågner om foråret og opdager, det har mistet en masse grene og dermed blade i løbet af vinteren, så overkompenserer den og producerer en masse nye tynde grene, også kaldet vanris eller sætter en masse rodskud fra dets grundstamme.

Styning

Det er dog også muligt at udnytte denne mekanisme for at skabe en tæt krone. Ved styning af træer skærer man alt væk, undtagen hovedstammen og nogle få store grene. At styne træer foretages for at skabe en meget mindre krone, i forhold til træets naturlige krone.

Ikke alle tåler vinterbeskæring

Der er dog planter, der ikke tåler en beskæring om vinteren. Det kan enten være, fordi de er frostfølsomme, som fx roser, lavendel, klematis, sommerfuglebusk. Har tendens til at få svampesygdomme, som fx stenfrugtstræerne kirsebær, blommer, mirabeller. Eller har en kraftig saftstigning om foråret, som fx birk, valnød, morbær, solbær og vindrue.

Stedsegrønne træer og buske er heller ikke egnede til at beskære om vinteren. Mange nåletræer skyder ikke fra det nøgne ved, og deres nye skud tåler ikke frost, så de skal helst skyde som sommeren.

Hvordan beskærer man træer og buske?

Der er nogle generelle råd, der er gode at holde sig for øje, når du beskærer træer og buske.

 • Beslut dig for, hvad beskæringens formål er. Er det formindskning, formklipning, foryngelsesbeskæring, er det på grund af sygdom, osv.
 • Tjek du har de rette redskaber til den beskæring, du vil lave. Kan du nøjes med en beskæresaks, eller skal du have fat i grensaks og håndsav. Får du brug for en teleskopstang?
 • Sørg altid for dine redskaber er skarpe og rene.
 • Fjern maksimalt en tredjedel af planten, så træet eller busken stadig har de fleste af sine bladbærende grene. Det gælder selvfølgelig ikke, hvis det er en af de typer beskæringer, hvor hele planten skal ned i en hvis højde, som fx ved roser, lavendler og nogle klematisser.
 • Vurder beskæringen løbende ved at gå på afstand af planten.
 • Hvad gør du med de afskårne grene, når du er færdig med at beskære træer? Skal grenene i et kvashegn, laves til flis, bruges i et hügelbed eller køres på genbrugsstationen?

Beskæring af træer

For at lave den rette beskæring af et træ, så du laver mindst mulig skade på træet, starter du med at lægge en plan for, hvad du vil opnå. Beskær og klip mindst muligt. Det vil sige, det er bedre at tage en stor gren, end mange små.

Saver du en større gren af, der sidder på stammen, er det vigtigt at du saver så tæt på grenkraven som muligt, uden at beskadige denne. Træet lukker såret ved at lade grenkraven vokse ud over det.

Store grene eller lange grene kan du med fordel save over ad flere omgange. Start med at save et snit på undersiden af grenen. Det gøres, for at grenen ikke skal rive barken af træet, hvis den knækker, inden du er færdig med at save. Sav så efterfølgende grenen over. Gentages det antal gange, det er nødvendigt, indtil du til sidst kan save det sidste stykke gren af tæt på stammen. Små grene kan du klippe over med beskærersaksen eller grensaksen.

Vil du bare forkorte en gren, er det bedst, hvis træet efterfølgende har et sted at lede saften hen. Det vil sige, har du en gren, der deler sig i to, beskæres kun den ene. Du kan også beskære lige efter en opadvoksende knop. Træet vil sætte et nyt skud, der så vil blive den nye gren, træet vil fokusere på. Klip eller sav ca. en halv centimeter efter knoppen set fra stammen og ud ad grenen.

Lad aldrig en stump gren blive siddende, uden der er mulighed for at noget kan vokse for enden af den. Hvis grenen ender i en blindgyde, vil den visne og dø og blive den perfekte indgangsdør for et svampeangreb.

Beskæring af buske

Buske der skal beskæres, falder i to kategorier. Den ene er buske, der skal klippen ned i en hvis højde over jorden efter vinteren. Det gælder bl.a. nogle roser, lavendel, sommerfuglebuske og nogle klematisser. Disse kan ofte beskæres med en beskæresaks eller hækkeklipper.

Andre buske klippes ved at fjerne nogle af de ældste grene nede ved jorden gerne med en grensaks. Det tvinger busken til at sætte nye skud fra bunden af.

Husk at tænke på blomstringen, når du beskærer en busk. Nogle buske blomstre på første eller andet årsskud, så hvis du beskærer dem, får du ingen blomster.

Mange forårsblomstrende buske har brug for sommeren til at sætte de nye skud. Tænk derfor også på, hvornår det er det bedste tidspunkt at beskære den busk, du har i haven.

Vil du lave en formklipning af dine buske, er det nemmest at gøre det, når der er blade på busken, så du kan se formen. Du klipper dem, på samme tid som du ville klippe hæk om sommeren.

FAQ

Hvornår kan man beskære en dronningebusk?

Det er bedst at beskære en dronningebusk, når den er færdig med at blomstre i maj - juni. Fjern nogle af de gamle grene nede ved jorden. Planten vil så sætte mange nye skud nede fra bunden af.

Hvordan laver man en topbeskæring af træer?

Det er ikke tilrådeligt selv at give sig i kast med beskæring af store træer. Det kan være farligt, hvis man ikke ved, hvad man laver, og i værste fald kan du komme slemt til skade. En topbeskæring skal laves af professionelle.