Bladlus bekæmpelse – Sådan kommer du af med bladlus i haven

Bladlus findes naturligt i vores haver, og det er praktisk talt umuligt helt at undgå bladlus. Der findes rigtig mange bladlus, over 460 forskellige arter af bladlus bare i Danmark, fx agurkebladlus, rosenbladlus, ferskenbladlus og æbleknopbladlus.

De forskellige arter af bladlus har specialiseret sig i forskellige plantearter. Deres navn betyder dog ikke, de kun holder sig til en specifik planteart. De hopper på mange arter ud over den.

Med så mange bladlusarter er der stor chance, for at en af dine udendørs planter bliver angrebet på et eller andet tidspunkt. Planterne kan også blive angrebet indendørs.

Det er sjældent, at sunde planter dør af et angreb af bladlus, men det kan skabe misvækst. Har du nogle sarte planter, der i forvejen ikke trives, kan de skade planterne endnu mere.

Heldigvis findes der flere bekæmpelsesmetoder. Vores guide om bladlusbekæmpelse hjælper dig til at bekæmpe bladlusene, så dine planter kan trives igen.

Bladlusangreb

Når vi opdager et angreb af bladlus, starter det ofte med, at vi opdager noget klistret stads på planternes blade, en fedtet overflade. De små skadedyr gemmer sig, så de kan suge saft ud af blade og knopper i fred og ro.

Det er honningdug, et stof bladlusene udskiller, når de har optaget proteinerne fra den plantesaft, de har suget ud med deres rørformet mundstykke.

Honningdug

Honningduggen kan ofte blive grobund for et svampeangreb, der ses som sorte klistrede plamager på bladene på de ramte planter.

Svampeangrebet er ikke skadeligt som sådan. Det går ikke ind i planten, men lægger sig som et lag ovenpå bladene. Laget ser dog ikke pænt ud, og hvis det er et kraftigt angreb, hæmmer det fotosyntese i planten, så den i værste fald kan dø.

Bladlusen sætter sig gerne på planterne, der i forvejen ikke trives. De sætter sig i nye skud og på undersiden af blade, hvor der er den største koncentration af næring.

Angrebne på nye skud og knopper giver ofte misvækst, hvilket kan ses på de sammenkrøllede blade eller deforme knopper.

Bladlusens livscyklus

Bladlus er rent faktisk ikke en lus, men et insekt. De forskellige arter af bladlus kan være fra 0,5 mm til 6 mm lange. De kan se vidt forskellige ud. Der er grønne, orange og sorte bladlus. Nogle generationer har vinger, andre har ikke.

Hvis du ser hvide bladlus, er de ikke levende. Det er en hud, de små lus er vokset ud af. Det sker flere gang i løbet af deres livscyklus, som varer 3 – 5 uger.

De første bladlus dukker op i foråret. Om sommeren er størstedelen af de bladlus, der bliver født, hunner. Det er fordi, de, i sommerformen, formerer sig ved såkaldte ukønnet formering eller jomfrufødsler. De behøver ikke at blive befrugtet af en han for at formere sig. De føder levender unger, små lus, små kloner af dem selv, der kaldes nymfer.

Bladlusnymfer

Når en nymfe bliver født, har den fostrene til nye nymfer inden i sig, og når den er bare 6 dage gammel, kan den allerede begynde at føde næste generation. En bladlus kan føde mellem 50 – 100 nymfer på bare 3 uger.

Det skaber nogle store kolonier af skadedyr. Når kolonierne bliver for store, og det begynder at knibe med pladsen, bliver næste generation nymfer født med vinger. De kan så flyve ud til nye værtsplanter og starte nye kolonier.

Bladlusen har flere værtsplanter afhængig af årstiden. Om foråret og efteråret er de at finde på en vedplante, mens de om sommeren foretrækker de mere proteinrige, urteagtig vækster.

Bladlushanner

Ved efterårstid sker der en anden ændring med nymferne. Nogle af dem bliver født som hanner. Bladlus kan ikke overvintre. Hannerne befrugter derfor hunnerne, der så lægger æg, i stedet for at føde levende unger. Disse æg klækker til foråret, og en ny generation af bladlus er klar.

Bladlusens naturlige fjender

Heldigvis har bladlusene nogle naturlige fjender, der kan hjælpe os med at bekæmpe dem. Det er den mest bæredygtige biologisk bekæmpelse, der findes.

Der er flere nyttedyr, som insekter og fugle, der lever af at bekæmpe bladlus. De fortærer bladlus i tusindvis. Vi kan støtte den naturlige process ved at holde vores haver giftfrie, og derved øge biodiversiteten. Lok nyttedyr til din have og bekæmp bladlus med deres hjælp.

Ved at sætte redekasser op til små fugle, kan du øge chancen for at fuglene yngler i din have. En mejse med et kuld unger spiser mellem 10.000 og 15.000 insekter, nogle af dem vil også være bladlus.

Rovinsekter og rovlarver

Guldøjer, svirrefluer, mariehøns, snyltehvepse, tæger og galmyg er andre insekter, som enten selv eller deres larver spiser bladlus. Så ved at have et gammelt råddent træ eller en kvasbunke i haven giver du bladlusens fjender et levested, og de vil hjælpe dig med din bekæmpelse af bladlus.

Bladlusens myrevenner

Bladlusene har dog også nogle venner. Den søde honningdug, de udskiller, er det rene slik for myrer. Myrerne passer ligefrem bladlusene som små produktionsdyr og går til angreb på bladlusenes fjender, når de ser dem komme. Myrerne kan ses kravle i lange baner op ad planterne for at hente honningdug.

Bekæmpelse af bladlus

Nogle gange kan vi dog ikke vente på, at naturen går sin gang. Måske står de angrebne planter i vindueskarmen eller i drivhuset, så den naturlige forekomst af nyttedyr ikke kan hjælpe os. Vi må så hjælpe planterne selv.

Der findes flere gamle husråd til at holde bladlusene væk. Nogle anbefaler at bruge kaffegrums mod bladlus, andre aske. Nogle sætter hvidløg i bedene eller laver en hvidløgsspray. Der er dog ingen dokumentation på, at det virker som håbet.

Brug fingrene

Den nemmeste måde er at tage et par handsker på og fjerne bladlusene med fingrene. Det tager tid, men på den måde kan du ret effektivt fjerne de fleste bladlus på en gang.

Giv dem en gang vand

Den hurtigste måde at få bugt med en masse bladlus på, er ved at give de angrebne områder en ordentlig omgang med vandslangen.

Find haveslangen frem og spul planten hvor bladlusene sidder. Tilpas strålens hårdhed efter hvilken plante, du vil spule, så du ikke kommer til at skade planten.

Vandet slå ikke nødvendigvis bladlusene ihjel, men det skyller dem ned på jorden, så edderkopper og løbebiller også kan få fat i dem.

Det er en god idé at spule planterne jævnligt, dog kun hvis de er angrebet af bladlus og helst ikke hver dag, da planter tager skade af det hårde vandtryk i længden.

Det er selvfølgelig ikke til at bruge haveslangen indenfor, så en potteplante kan du sætte under bruseren. Tip planten så du kan komme til at skylle bagsiden af bladene, hvor bladlusen holder af at sidde. Gentag behandlingen et par gange, hvis det er nødvendigt.

Udsæt nyttedyr

Du kan også bruge målrettet biologisk bekæmpelse, bladlusens naturlige fjender, for at komme af med bladlus ved at købe nyttedyr. Dette er bedst i drivhuset. Nyttedyr er ikke så nemme at bruge i vindueskarmen, hvis du har bladlus indendørs.

Nyttedyr mod bladlus kan købes på internettet, ligesom nogle plantecentre har dem i sæsonen. Du kan købe fx både guldøjelarver og snyltehvepse. De små insekter kommer i små beholdere og skal sætte ud, så snart du har modtaget dem.

Du kan også fange et par mariehøns og sætte ind i drivhuset. Husk dog at du ikke må sprøjte med gift eller insektsæbe lige før, du sætter nyttedyrene ud heller ikke efter, da du så også slår dem ihjel.

Spray med insektsæbe

Insektsæbe kan også være en løsning til at få bugt med bladlusene, og selvom det kan laves selv, du kan finde en opskrift på nettet, er det, ifølge Miljøstyrelsen, ikke tilladt at bruge et hjemmelavet middel mod bladlus, heller ikke almindelig sæbevand.

Hvis du vil bruge insektsæbe kan der købes godkendte produkter i havecentrene. Følg vejledningen på produktet. Husk dog på at for meget insektsæbe skader planten, så brug det sparsomt.

Gift

Der findes insektgifte på markedet til at bekæmpe bladlus. Husk dog at med gift risikerer du at skade andre dyr, som kan lide at spise bladlus. Bekæmper du bladlus med gift, følg altid vejledningen på produktet.

Forebyggelse af bladlusangreb

Det er svært at forebygge mod bladlus udendørs. Hold øje med dine planter, så du kan tage et angreb i opløbet. Sørg for at de får vand nok, da bladlusen gerne angriber svage planter.

Bladlus kan også holdes nede ved at tiltrække deres mange fjender. Hav redekasser til småfugle rundt omkring i haven. Insekthoteller og gamle kvasbunker er også gavnlige.

Drivhuset kan du give en god gang brun sæbe om efteråret, når det er tømt eller om foråret, inden bladlusens æg klækkes. Spul efter med godt med vand i alle hjørnerne, så du får has på så mange æg som muligt.

FAQ

Hvor kommer bladlus fra indendørs?

Bladlusen kan nemt komme ind ad åbenstående vinduer og døre. De kan komme ind med en plante, du lige har købt. Så sørg altid for at stille nye planter for sig selv et par dage.

Slår bladlusene min plante ihjel?

Sandsynligvis ikke. Hvis planten ellers er sund og rask, og du fjerner især hårde angreb. Du kan opleve deformiteter af knopper og blade, men det kan de fleste planter godt overleve.