Figentræ guide – Sådan dyrker du figner i din have

Figenen er en eksotisk frugt, de fleste af os forbinder med varmere himmelstrøg. Vi kender alle den tørrede udgave, vi oftest får til jul, men det er faktisk muligt at dyrke dit eget figentræ eller -busk og nyde de friske frugter om sommeren. Der findes sorter, der kan klare sig i det danske klima, og som giver frugter i massevis.

Når du har plantet dit figentræ, og det har etableret sig på voksestedet, er det slet ikke så vanskeligt at passe. Der er dog nogle ting, du skal tage højde for, hvis du gerne vil have succes med dit træ. Vores guide fortæller dig, hvad du skal gøre, så du snart kan høste dine egne lækre frugter.

Valg af figentræer

Figentræet (Ficus carica) kommer oprindeligt fra Asien og fra et varmere klima, end det danske klima. Alligevel kan det godt lade sig gøre at få et flot figentræ med saftige frugter i din have. Du skal bare vælge de hårdføre sorter, der er stærke nok til at kunne overleve vores våde og kolde vintre. Naturligt vokser den som en busk, men det er muligt at opstamme den til et træ ved at beskære den regelmæssigt.

Der findes tre hårdføre sorter, der skulle være robuste nok til at kunne klare ned til -10 grader, hvis de står i læ og ellers er sunde og raske; ‘Precose de Dalmatie’, ‘Brown Turkey’ og ‘Bornholm’. Fælles for de tre sorter er også, at de er selvbestøvende, hvilket er meget vigtigt, hvis du ønsker at dine figentræer skal bære frugter.

‘Precose de Dalmatie’

Bliver mellem 1-2 m høj og lige så bred. Den er hårdfør og har en opret vækst og flotte mørkegrønne blade. Træet er selvbestøvende. Fignerne blive modne i august-september.

‘Brown Turkey’

Kan blive 3 m høj eller mere og næsten lige så bred. Den har dybt indskårne blade, og de lilla figner med pink kød modner i august-september. Træet er selvbestøvende og kan klare vinteren.

‘Bornholm’

Bliver ca. 2 m højt og lige så bred. Det har flotte grønne blade og får pæreformede frugter, der modner i september. Træet er selvbestøvende og overlever også vinteren i Danmark.

Plantning af figentræ

Selvom de nævnte sorter af figentræer sagtens kan overleve den danske vinter, er de ikke vilde med alt for hård frost. Det kræver også en del varme og sol at få fignerne til at modne. Det er derfor vigtigt at vælge et voksested, der kan give planten begge dele.

Figentræ i haven

Hvis du vælger at plante dit figentræ udendørs, er en placering med læ ved en sydvendt mur, hvor figentræet kan få masser af sol, ideelt. Det er bedst at plante figentræer i efteråret, så de får tid til at etablere sig, inden de skal til at sætte frugter.

Det kan være nødvendigt at dække det over med lidt fiberdug, når vinteren kommer de første par år, indtil dit figentræ har etableret sig.

Jordtype

Dit figentræ skal stå i næringsfattigt og veldrænet jord. Hvis et figentræ står i for næringsrigt, bruger det for meget energi på at udvikle nye skud og blade, i stedet for at producere mange figner. I naturen står figentræer i næringsfattig jord, og det er de forhold, du skal prøve at genskabe i din have.

Har du en tung og våd lerjord, kan det være nødvendigt at grave hullet til figenen ekstra dybt og skifte jorden i bunden ud med et lag grus for at sikre et godt dræn. Bland også jorden, du fylder i hullet med grus, hvis den er meget leret. Det gør den mindre kompakt og hjælper til at kunne lede vandet væk, så træets rødder ikke står og sopper i vand, hvis det regner meget. Tilsæt eventuelt lidt kalk til jorden, da det binder lerpartiklerne og gør den mere porøs.

Plantning

Figentræet sættes i en spand vand nogle timer før, du skal plante det, så det har optaget så meget vand, det nu har brug for. Inden du sætter planten i hullet, løsnes rødderne i klumpen, så de ikke vokser i ring.

Når du graver hullet til figentræet, graves det mindst dobbelt så stort som klumpen på træet. Løsn jorden i bunden af hullet ved at hakke spaden ned et par gange.

Hæld løs jord eller grus i hullet, indtil det passer med at overfladen på plantens klump flugter med omgivelserne. Sæt planten i hullet. Fyld resten af jordet i omkring planten og træd forsigtigt omkring den. Efterfyld til sidst, så overfladen er plan. Giv figenen en god omgang vand.

De første par år indtil planten har etableret sig, kan det være nødvendigt at dække rødderne til med fx blade, halm, gran eller fiberdug for at beskytte dem mod hård frost. Ligesom den har brug for ekstra vand, indtil den har udviklet et større rodnet.

Figentræ i drivhus

Hvis du ikke har en egnet plads til et figentræ i haven, men du har et drivhus, kan du også vælge at plante den derinde. Den skal stadig stå i næringsfattig jord, ligesom den gerne skal have god plads omkring sig. Det at et figentræ kan blive ret stort, gør, at den kan komme til at fylde meget i et drivhus, og det kan være nødvendigt at beskære den jævnligt.

Et drivhus leverer den fornødne beskyttelse mod den danske vinter, og den ekstra varme der danner sig i et drivhus, øger chancerne for at producere lækre figner. Du planter et figentræ i drivhus på samme måde, som du ville plante det i haven.

Hvis du har andre planter, der står i samme bed som et figentræ i drivhuset, fx agurker og tomater. Skal du være opmærksom på, at der er risiko for at dit figentræ får for meget næring, og dermed bliver endnu større uden dog at sætte flere frugter af den grund. Det er derfor sandsynligvis ikke nødvendigt at give det mere næring.

Figentræ i krukke

Du kan også vælge at dyrke dit figentræ indendørs. Du kan sagtens dyrke et figentræ i krukke. Krukken gør selvfølgelig, at figentræet ikke kan sprede sine rødder. Det bliver derfor ikke så stort, som hvis det stod et sted, hvor det kunne brede sig frit.

Vælg en krukke der er mindst tre gange større end træets klump, så træet har plads til at vokse i. Jo større krukke, jo større rodnet kan et figentræ lave. Du skal dog forberede dig på, at plante det om en gang hver 3. – 4. år.

Hvis du har plantet dit figentræ i en krukke, skal du være opmærksom på, at det får vand nok, også selvom det står udenfor. Der skal selvfølgelig være huller i bunden af krukken, så overskydende vand kan løbe fra.

Jordtype

Der findes flere typer jord til at plante i, i krukker. Hvis du vælger at købe ny jord i et havecenter, er typen Middelhavsjord meget velegnet til figner. Du kan også blande en selv af muldjord, sand, grus og kalk.

Når figentræet står i en krukke, bliver det også nødvendigt at tilføre det mere næring, fordi det ikke selv kan hente det fra naturen. I det tidlige forår giv det en gang organisk gødning, der opløses langsomt.

Pasning af figentræ

Et figentræ passer stort set sig selv, fordi det er så nøjsomt. En gang organisk gødning om foråret er tilstrækkeligt, da en figen jo helst ikke skal have for meget næring for at give mange frugter.

I tørre perioder skal et figentræ have en god gang vand. Vand tidligt på aftenen, hvor fordampningen er mindst. Figenen dermed får tid til at optage vandet, uden der også fordamper mere fra dem. Sørg for at give godt med vand, så det trænger dybt ned til rødderne.

Frugtsætning

Der hvor figentræer kræver mest pleje, er ved beskæring. I naturen klarer figentræer sig selvfølgelig sagtens uden beskæring, men i vores haver kan de blive for store, og de mange blade kan skygge for frugterne, så de ikke modner. Det skulle dog ikke være nødvendigt at beskære træet de første par år.

Når du skal beskære dit figentræ, er det en god idé at tage en langærmet bluse og handsker på, da figentræets saft kan give allergiske reaktioner.

Figentræer sætter frugter i bladhjørnerne på korte skud, der er dannet i løbet af vækstsæsonen. Det tager næsten et år for dem at modne. Det vil sige, at dit figentræ danner små nye frugter i løbet af september, og det er de figner, du høster året efter.

Figentræer sætter også frugter i løbet af sommeren, men de bliver sjældent modne på friland. I stedet visner de og falder af i løbet af vinteren. Du kan fjerne dem selv og spare figenen arbejdet med at prøve at vokse dem større. Det er dog vigtigt, at du kan kende forskel, så du ikke kommer til at fjerne næste års figner.

Beskæring af figentræ

Figentræer beskæres i maj, når frosten er ovre, og du kan se, hvordan dine figenplanter har klaret vinteren. Det kan være, det ser ud som om, dit træ er dødt, men fjern de frostskadede plantedele og se, om der ikke skulle dukke nye små skud op.

Hvis frosten har været meget hård, kan de synlige dele have taget skade, men rødderne er stadig i live, og det nederste af planten kan skyde igen.

Grene der er ældre end to år, mister ofte bladene, og træet eller busken får lange bare grene med blade ude i spidsen. Klip disse grene af indtil en knop, så den kan sætte nye skud. Vær opmærksom på at du ikke klipper alle grenene med figner af, så du ingen figner får i sensommeren/efteråret.

Hvis din figen er vokset tæt og har mange blade, kan det være svært for frugterne at blive modne, fordi de ikke får sol nok. Fignerne sidder tæt på træets stamme og grene og kan derfor nemt gemme sig i skyggen. Fjern nogle af bladene, så solens stråler kan nå ind og modne frugterne.

Høst af figner

Fignerne modner i løbet af sommeren. Afhængig af sorten er de klar til at høste i august-september. En figen er klar til at blive høstet, når den er lilla og lidt blød. Det gør ikke noget, at den er ved at revne og lidt saft drypper ud af den. Den har først en rigtig sød smag, når den er helt moden.

Sygdomme og skadedyr

Fordi figenen ikke er hjemmehørende i Danmark, tiltrækker den heldigvis ikke mange skadedyr og sygdomme. De største problemer er kulde og for våd en jord.

Opbevaring af figner

Når du så har høstet dine egne figner, hvordan opbevarer du dem så? Figner kan holde 5-7 dage på køl. Derudover kan du koge marmelade af dem, eller sylte dem i spiritus. De kan også fryses og laves til marmelade senere. Der findes mange opskrifter på nettet.

Du kan også prøve at tørre dem selv, men da fignerne er en kompakt frugt, kræver det god tålmodighed.

FAQ

Hvor skal jeg plante mit figentræ?

Figentræer skal altid plantes et varmt og solrigt sted. De kræver læ og en sandet jord. Man siger, at jo værre man behandler sine figentræer, jo flere figner får man.

Hvornår er figner modne?

En figen skal ikke plukkes før, den er helt moden. Når først den er plukket, modner den ikke yderligere. Frugterne er helt modne, når de er lilla og lidt bløde.