Fundament til drivhus – Sådan laver du et støbt fundament til drivhus

Et drivhus i haven giver mulighed for at dyrke anderledes og mere varmekrævende planter og blomster, samt dyrkning af gængse grøntsager som f.eks. agurker og tomater.

Dertil kan drivhuse også benyttes til at huse frostfølsomme planter igennem vinteren.

Der er mange gode grunde til at investere i et drivhus til haven men som med alt andet, skal fundamentet være i orden.

Man kan ikke bare sætte et drivhus direkte på jorden, da det har behov stabilitet. Derfor skal drivhuset monteres på en fundament, hvordan er det nu lige med sådan et?

I følgende artikel guider vi dig til alt, hvad der er værd at vide om fundament til drivhus.

Hvorfor skal dit drivhus have et fundament?

De fleste drivhuse kommer med en metalsokkel og man kunne nemt fristes til at tro at det nye drivhus sagtens kunne bæres af soklen alene. Men der er flere årsager til at et solidt fundament til drivhuset er vejen frem.

For det første er det alfa omega at drivhuset står i vater. Ellers vil det være tæt på umuligt at samle, da alting vil blive skævt.

Selvom det kan være fristende at sætte drivhuset direkte på en plan overflade som f.eks en fliseterrasse, så anbefaler vi stærkt at man lader være. Hvis terrassen sætter sig efter et større regnskyl vil glasset i drivhuset knække og gå i stykker. Hvis drivhuset ikke står fast på et fundament vil det også let gå i stykker i en storm.

Et fundament er altså et must og der er heldigvis mange muligheder for at støbe fundament til dit drivhus. Dette er uanset om du er gør-det-selv typen eller typen, der hyrer en håndværker.

Hvordan laver man et fundament til et drivhus?

Der flere valgmuligheder når det kommer til at vælge fundament. Du kan f.eks vælge at bygge fundamentet i træ eller lecablokke men uanset, hvilken vej du går, kan du ikke komme udenom at skulle støbe soklen fast med cement.

Hvis ikke soklen er støbt fast, kan du risikere at dit forsikringsselskab ikke vil dække skader, hvis uheldet er ude.

Når det kommer til støbningen kan du vælge forskellige metoder, herunder: helstøbning, randstøbning eller punktstøbning.

Men hvad er forskellene, fordelene og ulemperne ved de forskellige metoder?

Helstøbt fundament

Selvom det måske virker som en smart løsning at støbe fundament på hele arealet, hvor drivhuset skal stå, så er det ikke den bedste løsning.

For det første kan det være svært at få overfladen helt plan og i vater og du skal arbejde med meget store mængder af beton.

Udover at det kan blive dyrt i længden, så er det tidskrævende at skulle blande så store mængder beton uden at have en decideret betonblander til rådighed.

En anden ulempe ved denne mulighed er at der er større risiko for fugtskader når du laver et helstøbt fundament. Der er ingen riller som vandet kan løbe igennem og vand fra fugt og kondens i drivhuset vil derfor lægge sig på gulvet i drivhuset.

Igennem sommeren vil det ikke give de store udfordringer, da det meste vil fordampe i det varme drivhus men når der kommer frost vil vandet fryse, og du kan risikere at glassene i dit drivhus knækker. Derfor er helstøbning ikke en løsning vi anbefaler.

Randstøbt fundament

At randstøbe et fundament er et hårdt og tidskrævende projekt. Et randfundament giver et godt grundlag at montere drivhuset på men det er et stort arbejde.

Når du skal randstøbe skal du først grave ud i jorden hele vejen rundt i det mål der passer til drivhuset.

Nogle af de mindste fritstående drivhuse er ca. 2,5 X 2,5 m, så der er tale om ret store mængder af jord, der skal graves op. Renden skal graves ned til frostfri dybde, hvilket altså vil sige min. 90 cm og så skal randen være lidt bredere end de blokke du ønsker at montere fundamentet på.

Inden du lægger blokkene ned i randen skal du fylde den op med beton.

Ligesom ved det helstøbte fundament er der altså tale om en stor mængde af beton.

Hvis du ønsker at bygge en flot sokkel til drivhuset op i mursten og få mere højde på, så er et randstøbt fundament en god vej at gå.

Men hvis du kan ‘nøjes’ men den sokkel der kommer med drivhuset, så anbefaler vi et punktstøbt fundament i stedet for.

Punktstøbt fundament

Punktstøbning er den nemmeste løsning når det kommer til at støbe et fundament. Et punktfundament foregår ved at grave ud til stolperne i drivhusets fundament og så støbe ned i dem.

Små drivhuse har ofte kun fundamentstolper i hjørnerne, hvor større drivhuse også har dem langs siderne, hvorfor der skal graves flere huller til dem.

Generelt set betyder hele processen ved et punktstøbt fundament meget mindre mindre gravearbejde og meget mindre beton.

Udfordringen ved denne metode kan være at det er lidt svært at få punktstøbningerne helt i vater, når man ikke støber i rækker og hullerne er langt fra hinanden. Denne problematik kan løses ved at støbe fundamentet med betonen i rør, som du sætter ned i jorden, og som du har sørget for er i vater.

Det gælder både om at være omhyggelig og have tålmodighed når det kommer til dit drivhusfundament. Herefter kan du begynde at bygge op med lecablokke eller mursten, hvis du ønsker soklen opmuret.

Guide til at støbe fundament til drivhus

Det allervigtigste når det kommer til støbningen af drivhusfundamentet er, at sørge for det er i vater og i vinkel.

Dette sikres ved at sætte markeringssnore op som omrids af dit drivhus. Ved at måle diagonalt fra hjørne til hjørne kan du nemt se om det er vinkel. Hvis målene er lige lange, så er vinklen rigtig.

Den letteste støbemetode; punktstøbningen, er samtidig den der kan være mest drilsk når det kommer til at få punktfundamentet til at være lige med vaterpasset.

Dette gøres lettest når du har sat dine støberør i frostfri dybde i jorden. Så sætter du din sokkel til drivhus ovenpå med nedstøbningsjernene placeret i rørene.

Derefter finder du vaterpasset frem og retter til indtil det er lige. Herefter fylder du rørene med beton og soklen monteres.

Gulv i drivhus

Når du har fået din drivhussokkel på plads kan du begynde at lave gulvet i drivhuset. Nogle vælger at lægge grus oven på jorden, hvilket giver et godt dræn til fugt og vand. Andre vælger at lægge fliser, hvilket også er en god løsning. Fliser har fuger, der giver et god afløb for vand og fugt. De har dog den ulempe at de skal luges for ukrudt mellem fugerne.

FAQ

Hvad koster fundament til drivhus?

Hvis du vælger at få en professionel håndværker til at stå for støbningen af drivhusfundamentet, så koster det mellem 400 og 800 kr pr. kvadratmeter afhængigt af, hvilken støbning du vælger. Punktstøbningen er den billigste. Hvis du selv har mod på at give dig i kast med projektet koster det væsentlig mindre, da du så kun skal betale for materialerne.

Hvordan laver man et godt fundament til et drivhus?

Du laver et godt fundament til dit drivhus ved at sørge for at det er solidt og i vater. Uanset hvilken støbemetode du vælger til dit fundament, er det vigtigste at det kan holde dit drivhus stabilt i mange år frem.