Gør dit sommerhus vinterklar inden frosten (både ude og inde)

 Gør dit sommerhus vinterklar hvis du ikke har fået gjort det endnu, som er noget der skal klares helt ligesom du skal have gjort haven vinterklar. Vinteren i Danmark er ikke som ”den var i gamle dage”, så vi kan gå langt ind i 2018 før rigtig vinter indfinder sig. Derfor skal du selvfølgelig sørge for at få klaret de nødvendige ting og optimeringer.

Vinterklar sommerhus 

Inden den hårde frost sætter ind, og du måske ikke kommer forbi sommerhuset, så er den økonomiske og smarte løsning selvfølgelig, at lukke ned for vandtilførslen med mere men også få repareret de nødvendige ting ved sommerhuset.

Maling af udendørs træværk, rådden træ, taget, terrasse med mere kan alle være opgaver, der måske skal klares. Disse opgaver er ofte lidt mere tidskrævende og måske uden for egne evner. De skal dog klares, og her er det smarte valg, at give dit sommerhus de bedste betingelser med optimering før vinteren end efter den er kommet.

Frost og vandskader

Nedlukning af vandtilførslen kræver heldigvis ikke mange timers arbejde, materialer og kompetencer. Det er dog en af de vigtigste ting at få styr på, inden frosten sætter ind for alvor.

Forsikringsselskaber er sorte tal på bundlinjen i dag, og i den mindste tvivl virker det ofte til, at disse bruger flere penge på advokater for ikke at betale erstatning til kunden, end de eventuelt skulle have betalt til kunden. For vandskader forårssaget af frostsprængninger i uopvarmet rum/utilstrækkelig opvarmet som giver forsikringsselskaber et ret stort råderum til fortolkninger, dækker din forsikring ikke.

Så hvis du vil lukke ned for varmen i sommerhuset, og her menes at sommerhuset ikke er fuld frostfri. Så skal du lukke for vandet i dit sommerhus hovedhane. Sørg for der ikke er vand i sommerhusets vandrør ved at lade hanerne stå åbne så alt løber fra. Tjek om opvaskemaskine, vaskemaskine, cisterner og toilet er tømt for vand og frostsikret også.

Her skal du også få kigget på taget, om der kan være kommet huller, der kan give sommerhuset vandskader henover vinteren.

Tips til vinteren

  • Hvis dit sommerhus er uopvarmet: Som skrevet, sørg for at få lukket vandet på hovedhanen og tøm rør og vandvarmer for vand inden du kører hjem. Husk at toilet og cisterne også bliver tømt for vand, hvor du kan stoppe toilettet med et håndklæde for at undgå lugtgener. Hvis der er termostatstyrede blandingsbatterier, så afmonterer disse.
  • Hvis dit sommerhus er opvarmet: Husk at sommerhuset skal være over mindst 10 grader hele tiden, hvis du vælger ikke at lukke helt ned for vand i vandrørene. Her er det vigtigt at tænke på, om der går rør i uopvarmet rum eller ej, helt ligesom udendørshanen nok skal lukkes ned for vinteren under alle omstændigheder.
  • Tøm tagrender og brønd: Sørg for at sommerhusets tagrender er renset for skidt, blade og vand helt ligesom din brønd ikke er fuld af blade.
  • Storm: Fjern alt der kan blive revet af gennem en af de utallige storme vi får hver vinter. Det kan være syge træer der eventuelt kan vælte over sommerhuset eller din nabos, da det gør dig erstatningsansvarlig, løse ting som møbler, brændestabel og meget andet.
  • Låse: Brug ordentlig låse og ikke den gamle hængelås du købte tilbage i 1981, for dengang kunne man åbne disse med fjederen i en kuglepen eller slet og ret sparke den op.
  • Indbrud: Lad være med at lade værdifulde ting stå og ”blære sig” som kan friste svage sjæle.