Havevanding – Sådan vander du din have

Uanset om du er ny haveejer eller vant til at få sorte negle, så kan havevandingen give anledning til udfordringer. Nogle planter har et meget stort behov for vand mens andre planter klarer sig fint med ganske lidt vand. Der er stor forskel på grøntsager og blomsters behov for vanding, og hvad med planter i drivhus?

Måske mangler du idéer til at gøre vandingen mere effektiv og spare tid eller måske vil du gerne spare på vandet, og dermed vandregningen. Og hvornår er egentlig det bedste tidspunkt at vande på? Ja som haveejer, har man ofte mange spørgsmål.

Vi har samlet al den nødvendige information om havevanding til dig i denne guide.

Vores bedste tips til vanding af haven

Det er en god idé at sætte  din havevanding i system. Hvis du organiserer din vanding kan du både spare penge på vandregningen, og sikre at dine planter får den rette mængde vand på det rigtige tidspunkt.

Hvornår skal du vande?

De bedste tidspunkter at vande planter i haven på, er uden tvivl morgen eller aften. Her er temperaturen kølig og vandet vil ikke fordampe så meget, som når solen står på. På denne måde vil dine planter vil få mest ud af vandet på disse tidspunkter.

Hvis du vander i løbet af dagen, hvor det er allermest varmt, vil en meget stor del af af vandet fordampe. Det øverste jordlag bliver nemlig varmet op af solen og vil virke som en varm kogeplade, når du kommer vandet på.

Husk også altid at vande helt nede ved jorden, da våde blade og varmt sollys til sammen kan svide dine planter, og gøre bladene brune og visne.

Vand grundigt

Sjatvanding er en af de fejl rigtig mange haveejere begår når det kommer til at vande haven. De fleste vælger at vande planterne lidt hver dag, særligt hen over sommerperioden. Men det er faktisk en meget ueffektiv vandingsmetode, fordi det meste af vandet vil fordampe fra jordlagets overflade, fremfor at trænge ned til planternes rødder, hvor det gør gavn.

Hvis du i stedet giver en grundvanding, hver gang du vander, vil du kunne vande færre gange, og du vil bruge vandet meget mere effektivt. En grundvanding svarer til ca. 30mm vand.

Sæt dine planter strategisk i haven

Når man har været haveejer i noget tid, får man som regel en god fornemmelse af, hvor der er mest fugtigt i haven.

Det kan man med fordel bruge når man skal plante nye planter ud. Ved at sætte planterne efter deres behov for lys og vand, giver man dem de bedst mulige betingelser for at trives.

Er der behov for vanding?

Hvis du er i tvivl om dine planter har behov for vand, så kan du med fordel mærke efter på jorden om den føles tør. Overfladen vil næsten altid være tør, så den bedste måde du kan mærke jordens fugtighedsniveau på, er ved at stikke en finger i jorden. Dernede hvor plantens rødder er, skal jorden helst føles kølig og godt fugtig. Endelig ikke våd medmindre du lige har vandet. De færreste planter har godt at at stå i vand. Lige så vigtigt det er at vande dine planter, lige så vigtigt er det at undgå at overvande dem.

Brug regnvand til vanding

Ved at bruge regnvand til vanding af dine planter kan du spare mange penge på vandregningen og samtidig skåne miljøet. Det er super nemt at opsamle regnvandet fra nedløbsrøret fra husets tag eller et skur, ved fx at montere en regnvandstønde eller en anden stor beholder. Den skal dog helst være lukket for at undgå insekter og skidt i vandet.

Hvordan ses vandmangel?

Vandmangel ses ofte ved at plantens blade hænger slapt ned og bliver gullige. De mister simpelthen deres spændstighed uden vand og nogle planter ruller faktisk bladene sammen for at mindske fordampningen.

Når planter mangler vand bliver de stressede og de vil på sigt visne og dø efter længere tørkeperioder.  Mange planter bliver også mere modtagelige overfor sygdomme og skadedyr, hvis de udsættes for tørre perioder, der svækker planten for energi.

En stærk og sund plante kan bedre modstå trusler, end en svag og stresset plante, der mangler vand. Så husk at vande dine planter i haven.

Vandingsmetoder

Haver er forskellige både når det kommer til størrelse og beplantning. Det betyder også at der er forskellige behov, når det kommer til vandingsudstyret. Så inden du fylder vognen med diverse gear til at vande din have med, så gør dig det klart, hvilket behov du rent faktisk har.

Nogle af de mest gængse vandingsmetoder er selvfølgelig med en vandkande eller en haveslange. Til langt de fleste haver vil disse også være effektive nok.

Men der findes andre metoder til havevanding, der er værd at tage et kig på, herunder:

  • Havevanding med vippevander
  • Havevanding med siveslange
  • Havevanding med drypvanding

Hvor en vandkande udmærker sig ved at være god til mindre vandingsarealer og steder, hvor haveslangen måske ikke rækker, så kan de andre metoder til havevanding også være særdeles effektive.

Vippevander

En vippevander er en god vandingsmetode, hvis du har større arealer, der kræver meget vand når du vander. Det kunne f.eks. være en køkkenhave, nysået græs eller større staudebede. Vippevanderen kan nemt flyttes rundt i haven og bruges der hvor der er behov.

En ulempe ved vippevanderen er at man spilder meget vand, da en stor del af det simpelthen vil nå at fordampe inden det trænger ned i jorden. Derfor vil man skulle vande i længere tid for at sikre at jorden og planterne får nok ud af vandet.

En anden ulempe er at mangle blomster og grøntsager ikke kan lide at få vand på bladene. Med en vandkande eller haveslange kan man sikre at vandet kun kommer ned i jorden men dette kan ikke styres med en vippevander.

Drypvanding

Drypvanding foregår ved hjælp af tynde drypslanger, der kobles til en hovedslange med forbindelse til en vandhane. Herfra bliver planterne vandet med lidt vand ad gangen, og uden det store vandspild. Dette gør drypvanding til en meget effektiv vandingsmetode til drivhus og denne metode kan kobles sammen med et vandingsur, så du får automatisk havevanding, der selv slukker og tænder.

Siveslange

En siveslange er principielt det samme som en vandslange men den har mange små huller i, hvorfra vandet kan sive ud.

Man bruger siveslangen ved at lægge den direkte på jorden, så vandet sive ned i jorden.

Det er en meget effektiv vandingsmetode, hvor vandet trænger hurtigt ned uden den store fordampning. Det er til gengæld værd at overveje at slangen kun kan bruges til mindre arealer og kan være besværlig at flytte.

Hvad skal vandes?

Hvis du har køkkenhave, drivhus, blomsterbede og krukker i din have, skal de alle vandes. Særligt i perioder med tørke, er der behov for ekstra vanding.  Dette gælder også hvis du netop har plantet nye planter,  en ny hæk eller sået en ny græsplæne, så vil disse også have ekstra behov for vand.

Ældre træer og planter kan som regel hente nok vand fra jorden idet deres rodnet er veletableret. Derfor kan du godt spare vandet på dem.

Køkkenhaven

Køkkenhaven er nok det sted i haven, der har størst behov for vand. Grøntsager har brug for meget vand og hvis planterne mangler vand igennem længere perioder, vil væksten blive påvirket og udbyttet meget lille.

Det er vigtigt at sørge for nok vand til køkkenhaven og særligt, hvis du har anlagt din køkkenhave i højbede. Jorden i højbede bliver opvarmet meget mere end bede i jordhøjde og derfor vil vandet fordampe mere i højbede. Derfor er det vigtigt at være ekstra opmærksom på at jorden får vand nok i højbedene.

Drivhuset

I og med at drivhuset er lukket, giver det sig selv at planterne skal have vand jævnligt. Klimaet i drivhuset bliver meget varmere end udenfor og planterne har derfor et større behov for vand. I løbet af sommeren vil planterne i drivhuset have behov for vand dagligt og derfor kan du med fordel benytte dig af drypvanding eller en siveslange til at sikre at jorden og planter får nok vand uden at det fordamper.

Græsplæne

En græsplæne skal som udgangspunkt kun vandes, hvis den er sået eller lagt for nyligt. I startfasen har græsplænen som andre nye planter behov for at få nok vand men en veletableret plæne kan sagtens selv hente nok vand fra jorden.

Selvom en græsplæne sagtens kan få gullige og tørre pletter henover en varm sommer med lange perioder uden regn, så går det sjældent helt galt og græsplænen vil efter et par regnskyl se frodig og grøn ud igen.

Havevanding af krukker

Krukker med blomster og krydderurter har ofte et stort behov for vand. Ligesom højbede bliver jorden i krukker varmet op af solen og fordampningen vil derfor være høj.

Derfor skal du være omhyggelig med vandingen for at sikre, at jorden holdes fugtig og planterne trives.

Hvis det er en meget varm sommer, kan du overveje at flytte planterne til et sted med mere skygge, for at mindske behovet for vand.

Stauder

Er du den glade haveejer af et flot staudebed, så ved du også at det kræver en del vand. Særligt i opstarten, hvor nye planter endnu er i gang med at etablere rodnet.

Når først er staudebed er etableret burde mængden af vand kunne reduceres og bedet klare sig selv uden behov for vanding i længere perioder. Særligt her giver det mening at sætte stauderne strategisk efter deres behov for vand og sol, så de får de bedste betingelser for at trives.

Roser

Roser er en af de planter der giver haveejere grå hår. Lige så smuk og velduftende roserne kan være, lige så besværlige kan de være at holde.

En fugtig jord er en af de vigtigste ting for at sikre roser der trives. Derfor kan du med fordel give dine roser godt med vand både i foråret og hen over sommeren. Særligt, hvis det er en varm og tør sommer uden meget nedbør.

Undgå at bruge vippevanderen når du vander, da roser ikke bryder sig om at få vand på kronbladene. Vand i stedet for jorden omkring planten, så vandet siver stille og roligt ned til rødderne.

FAQ

Hvornår på dagen er det bedst at vande blomster?

Den bedste tid på dagen af vande blomster, og andre planter for den sags skyld, er morgen eller aften, når jorden ikke er for varm.

Hvordan virker en siveslange?

En siveslange virker på den måde at der er en masse små huller i slangen, hvorfra vandet kan sive ud. Slangen lægges på jorden ved de planter, der skal vandes og vandet trænger hurtigt og effektivt ned i jorden og dine planter.