Hvordan du anlægger et regnbed i haven

Har du overvejet at anlægge et regnvandsbed i haven? Danmark byder generelt på meget vand, og de senere år har det virket til at blive intensiveret. Her er klimaforandringer nok synderen, og det er noget du som haveejer bør have i tankerne.

Et regnbed giver dig mindre risiko for oversvømmelse ved at lade vandet sive ned i jorden. Derfor kan du med fordel bruge disse tips til hvordan du anlægger regnbed i haven.

Anlægsgartner som fagmand til anlæggelse af regnbed 

Hvis du gerne vil have anlagt et regnvandsbed, men ikke har nogen begreb om hvordan eller måske fysikken til det, kan du med fordel købe dig fra det med en fagmand. En anlægsgartner kan assisterer og rådgive dig både med design, implementerer og opbygning. Og det gør sig også gældende med at få designet, gravet ud og plantet regnbed.

At bruge en professionel giver dig det flottere arbejde. Det koster også en del flere penge i forhold til at du laver arbejdet selv. Du kan dog få håndværkerfradrag som beskrevet på skat her. Her står der:

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner

Fradraget omfatter ikke kloakinspektion.

Håndværksydelser giver fradrag på op til 12.000,- kr. pr. person i husstanden, hvor fradraget er 27% af timelønnen. For det er kun timeløn og ikke materialer som du får fradrag for.

 

Få 3 uforpligtende tilbud – billigt, nemt og hurtigt for dig

3byggetilbud opgaver til haven

 

Regnbed og tilladelse fra kommunen?

Alt afhængig af hvilken kommune du bor i, kan der være krav om en nedsivningstilladelse. Kontakt eller søg på din kommunes hjemmeside om der er specielle forhold eller krav, og hvis så, skal du finde et ansøgningsskema på hjemmesiden.

Placering i haven?

Hvis du påtænker at anlægge et regnvandsbed, skal du tage højde for placering og forhold:

 • Tjek jorden for evnen til at vand kan sive ned
 • Vælg lavtliggende placering så vandet løber mod dette
 • Regnbedet skal være plan i forhold til terræn
 • Der er krav om minimum 5 meter afstand fra beboet bygninger eller kælder
 • Der er krav om minimum 2 meter afstand fra bygninger uden beboelse

Se også: Omfangsdræn – Brug en kloakmester

Jordens kvalitet

En ting er at finde den rigtige placering, men jorden skal også have en god nedsivningsevne.

Test jordens evne til nedsivning ved at grave et firkantet hul på 40 cm. i dybden og 20 cm. i omkreds. Fyld vand i hullet omkring en halv times tid så vandstanden konstant står ved kanten i 30 minutter. Det gør at jorden bliver mættet. Lad det stå en dags tid og tjek om vandet er sunket mindst 15 cm. under kanten. Hvis ikke, er jorden ikke god til et regnbed.

Størrelse af regnbed i forhold til tag?

Størrelsen af regnbedet måler du som regel ud fra tagets areal hvor vandet kommer fra. Men du skal også tage højde for kvaliteten af jorden. Hvis du har meget leret jord men dog fin nok til nedsivning, så vil vandet sive langsommere væk og derfor skal bedet være det større i forhold til anslået mængde vand det burde kunne rumme.

Regnbedet skal være mindst 2 m3 pr. 100 m2 tag. Her vil en anslået størrelse med en dybde på 20 cm. og skrå kanter, være på omkring 20 m2 pr. 100 m2 tag.

Grus i bunden

Lav en blanding af stengrus og sand eller jord der skal dække omkring 40-50 cm. af bunden til nedsivning hvis du har leret jord. Hvis din jord er meget leret, skal din blanding bestå af meget grus. Hvis det er sandjord er denne som regel porøs nok til dræn.

Udgravning til regnbed

Mål ud hvor bedet skal være med en snor eller endnu nemmere, brug en spraymaling så du slipper for at snoren flytter sig eller lignede.

En almindelig spade og knofedt er alt hvad du skal bruge for at grave ud. Du skal dog huske at bunden skal have grusblanding, så der skal graves omkring 40-50 cm. dybere end den anvendte dybde som regnbed.

Grav en rende til et nedløbsrør der skal gå fra tagrenden til regnbedet.

Plante?

Du kan enten plante robuste planter der er velegnet til både våde som tørre perioder. Eller du kan vælge den nemmere løsning og plante regnbedet til med græs. Plant stauder og lignede som er velegnet til området.