Hvad og hvordan fungerer fjernvarme? ( Miniguide med svar )

Alle kender til fjernvarme men hvor mange kan reelt svar på, hvad og hvordan fungerer fjernvarme?

Du ved nok at det er varmt vand  fra varmeværket, der pumper det ud i det lukket rørsystem under jorden til os. Det gør at vi kan få varme i huset ligesom det varme bad. Når varmen er givet, løber vandet retur til varmeværket til genopvarmning.

Hvis du har gas eller måske stadig har oliefyr, så kunne det måske være noget for dig at skifte til fjernvarme som er væsentlig billigere end de nævnte varmeløsninger. Det kan du heldigvis gøre relativt nemt.

Fjernvarme er den moderne løsning, hvor du også kan overveje alternativer som etablering af jordvarmeanlæg eller måske luft til vand-varmepumpe.

Hvad og hvordan fungerer fjernvarme?

Fra kraft-varmeværket bliver der pumpet varmt vand ud i fjernvarmerørene. Disse lange og forholdsvis store sorte rør du nok har set blive gravet ned eller op af jorden, for der ligger omkring 60.000 km. rør i Danmark. I disse rør løber den varme vand ud til huse der er tilkoblet fjernvarmenettet.

Ved dit hus med fjernvarme sidder der to rør ind til husstanden. Et rør til at lede varmt vand ind i huset, og et rør til at modtage det kolde brugte vand uden varme.

Når det varme vand rammer din husstand vil det være 80 grader varmt ca. I dit hus med fjernvarme sidder der en fjernvarmeboks. Her bliver varmen opsamlet i dit hus og bliver eventuelt sendt ud til vandet i dine radiatorerne. Helt ligesom varmen bliver sendt til din varmvandsbeholder, hvor det bruges til det varme vand i bad og køkken.

Når fjernvarmevandet begynder at miste varme så det ikke kan varme huset op mere, så løber det tilbage til varmeværket hvor det bliver varmet op på ny og sendt ud i fjernvarmenettet igen.

Fjernvarme contra gas?

Gas forurener mindre end olie men er stadig et fossilt brændstof. Det betyder at det udleder væsentlig mere CO2 end fjernvarme. De fleste varmeværker udnytter efterhånden energien fra affaldsforbrænding, vind og sol i stigende grad bedre og bedre. Hvilket giver et besparelse på 4 ton CO2 om året ved et hus på 150 m2 ved at skifte fra gas til fjernvarme.

For at få det varme vand til fjernvarme bliver der afbrændt:

  • Biobrændsel
  • Brændbart affald
  • Fossile brændsler
  • Sol, geotermi og vind
  • Bioolie og biogas

Pris for fjernvarme?

Prisen er ikke ens i Danmark, for priserne varierer efter hvor tæt husene ligger på hinanden, brændstof som fjernevarmeværket bruger og så hvordan den generelle økonomi er for fjernvarmeanlægget.

Alle disse ting spiller nemlig ind på den pris, som du skal give for opvarmning. Her kan du være uheldigt at give en 5 højere pris end den billigste udbyder. Derfor kan du med fordel se pris oversigten over fjernvarmeværker her på Energitilsynet.

Hvis du skal skifte og har olie- eller gasfyr, så kommer der regning på udskiftning.

Et fjernvarmeanlæg er også en nødvendighed og prisen for dette anslås til at ligge på 40-50000 kr. alt i alt. Du skal have anlægget installeret af en vvs hvor der nok også skal bruges varmtvandsbeholder, helt ligesom der lægges fjernvarmerør ind i huset.

Vedligeholdelse ved fjernvarme?

Et gang om året bør fjernvarmeanlægget efterses af en autoriseret vvs-installatør, hvor du ofte kan købe en serviceaftale. Her tjekker, kontroller, renser og udskifter vvs manden det der skal klares.

Du kan selv huske at åbne og lukke kuglehanerne en gang om året, så disse virker efter hensigten. Men ellers er der som sådan ingen vedligeholdelse der skal klares.

En kommentar til “Hvad og hvordan fungerer fjernvarme? ( Miniguide med svar )”

Der er lukket for kommentarer.