Hyppe kartofler – Sådan hypper du kartofler

At hyppe kartofler, hvad vil det egentlig sige? Er man ikke vokset op i en traditionel køkkenhavekultur, har den nærmeste relation til ordet “hyp” måske noget med heste at gøre. Men i virkeligheden betyder det bare “at dynge op”. I køkkenhave-regi betyder det at dække fx kartofler asparges eller porrer med en vold af jord.

Hvorfor hypper man kartofler?

Man hypper kartofler for at opnå flere gevinster. De vigtigste er at;

  • Man beskytter knoldene mod kartoffelskimmel
  • Man kvæler ukrudtet
  • Man sikrer man ikke får uspiselige grønne kartofler
  • Man giver mulighed for flere jordstængler kan dannes og dermed flere kartofler

Kartoffelskimmel

Kartoffelskimmel er en svampesygdom, der kommer omkring juni-juli og viser sig først som mørke pletter på bladene og senere krøller bladene sammen og derved dræber planten.

Ved at hyppe kartoflerne danner man en barriere af jord, som skimmelen kan regne af og ikke inficere knoldene.

Husk altid at skære toppen af ved jordoverfladen og smid den i skraldespanden, hvis tegnene viser sig, og lad kartoflerne blive i jorden til de skal spises.

Kraftig jorddækning af fx et tykt lag halm eller tang kan erstatte jord.

Ukrudt

Ukrudt kvæles ved at hakke jord op over dem, når der hyppes. Især den første hypning er vigtig her inden kartoffelplanterne selv kan dække jorden og dermed sikre at ukrudt ikke får nok lys til at overleve. Ukrudtet er ikke skadeligt i sig selv men det stjæler energi og næring fra kartoffelplanterne.

Undgå grønne kartofler

Kartofler har en tendens til at grave sig op ad jorden, når den hyppede og løse jord henover dem vandes og falder sammen. For at undgå grønne kartofler hypper man gerne ad flere omgange i løbet af sommeren, så man sørger for at de hele tiden er dækkede med jord.

Få flere kartofler

Jo mere jord kartoflen har omkring sig, jo flere jordstængler kan de producere og det er disse, der producerer kartofler. Så jo mere jord, jo flere kartofler.

Hvornår skal man hyppe kartofler?

Vil man dyrke kartofler på et stykke jord, kan man, når man har plantet sine forspirede læggekartofler, dække med et tyndt lag jord. Når de ligger lige under overfladen varmes de hurtigere op, og vokser dermed hurtigere.

Når skuddene vokser frem, dækkes de løbende med jord.

Traditionelt hyppes kartoflerne 3 gange, første gang, når kartoffelplanterne er ca 5 cm høje.

Hypning af kartofler skal ske som regel i maj-juni, hvis du har lagt dem i april. Derefter ca. 1 måned efter hver gang alt afhængig af hvor meget bunken eller volden er fladet ud.

Har man sat tidlige kartofler kan man med fordel dække kartoflerne helt den første gang for at undgå sen nattefrost.

Ved sene kartofler kan man nøjes med at dække med lidt jord for at udnytte varmen fra solen bedre.

Hvordan hypper man kartofler?

Hypning af kartofler foregår ved at hakke jord op omkring planterne enten i en bunke eller en vold, hvis de sættes i en række.

Hvor meget skal man hyppe kartofler?

I et traditionelt bed kan jordbunken eller -volden godt bliver 20-25 cm høj.

Denne måde kræver større afstand mellem rækkerne for at få jord nok, men mellemrummet mellem rækkerne kan benyttes til at dyrke andre afgrøder, fx valske bønner (hestebønner).

Dyrkning i højbed eller spande har dog ikke den fornødne plads og derfor må hypningen foretages på anden vis.

At hyppe kartofler i højbed

Hypning af kartofler i højbed foregår nemmere end i et traditionelt køkkenhavebed. Man kan undlade at fylde højbedet helt, lægge kartoflerne, og når de vokser toppe op med jorddække; halm, grøntafklip, tang eller blot jord.

Når man dyrker kartofler i højbed kan de også placeres tættere, fx 25-35 til alle sider. Sene kartofler kan gives mere plads for at få større kartofler, hvis man ønsker det.

At hyppe kartofler i spand

At hyppe kartofler i en spand gøres ved at man simpelthen hælder jord på løbende.

Når tiden er inde til at lægge kartoflerne placeres 1-3 stks i spandene med næringsholdigt jord, og når toppene er ca 5 cm høje, dækkes de igen.

Dette gøres løbende indtil spandene er fulde.

At undlade at hyppe kartofler

Hypningens fordele kan også erstattes af andre metoder.

Det vigtigste er at lukke af for lyset, tilføre næring til sin kartoffel og kvæle ukrudt.

Dette kan opnås med andre former for jorddække

I princippet kan man benytte det meste, der opfylder ovenstående. Det kan være halm, gammelt hø, græsafklip, tang, der har ligger på stranden og fået vasket saltet af i regnen, træspåner, pap i stykker osv.

Man kan således lægge sine knolde på jorden, gøde godt og dække med et tykt lag (ca 30 cm) jorddække.

Når regnen har klasket jorddækket sammen, fylder man op igen til et 30 cm tykt lag.

Når der skal høstes stikker man hånden under jorddækket og fisker rene kartofler op.

Hvilke redskaber bruges til hypning af kartofler?

Havedyrkning kan bestemt opfylde enhver gadget-freaks tilbøjeligheder. Men til hypning skal man lige overveje sit behov.

Redskaber til hypning i højbede eller beholdere

Til hypning i højbede eller beholdere skal der blot tilføjes materiale og her kan flere håndværktøjer være til gavn udover den gode gamle skovl.

Redskaber til hypning i traditionelle bede

Dyrker man kartofler i rækker i traditionelle bede kan en hakke eller et hyppejern være en god ven.

Roe-, have- eller blot hakkejern er det redskab, de fleste har til at hakke ukrudt i haven med. Den er ok til mindre bede, men et traditionelt hyppejern kan flytte meget mere jord og derfor mere velegnet. Desværre kan de være svære at finde i butikker.

Redskaber til hypning af store bede

Har man en mindre kartoffelmark i sin have kan man fx bruge en rullerenser eller en hyppeplov til hypningen.

En rullerenser, rullekultivatoren eller hjulhakke er et redskab, man kan bruge til forskellige ting. Men med et muldskær skubber man rullerenseren imellem rækkerne og kartoflerne hyppes nemt og effektivt.

En hyppeplov er et redskab, der spændes efter havetraktoren og automatisk hyppes en hel række.

At hyppe eller ikke at hyppe

Hypning er et begreb, der er således værd at indkorporere i sit ordforråd. Men vælg behov og metoder med omhu og du vil nyde de små guldklumper, kartofler egentlig er.

FAQ

Hvornår skal jeg hyppe kartofler?

Ofte vil man hyppe kartoflerne flere gange gennem sæsonen. Første gang når de første spirer kommer op ad jorden. Og så igen i takt med at planterne vokser og jorden falder sammen om knoldene, indtil kammen er ca. 25 cm høj.

Kan man klippe toppen af kartofler?

Hvis planten er ramt af kartoffelskimmel og bladene visner, kan man godt klippe toppen af lige over jordoverfladen. På den måde kan man undgå at skimlen angriber selve kartoffelknoldende men det stopper også væksten af kartoflerne, så de skal helst have nået en spisevenlig størrelse inden.