Kartofler dyrkning – Sådan dyrker du kartofler

Nye friskopgravede kartofler. Smag på ordet og forestil dig en dampende skål med små, sprøde, milde guldklumper med smør, dild og salt. Der er en grund til at restauranterne køber de små første kartofler til en uhyrlig pris. På trods af kartoflens fortræffeligheder er den røget ud af de travle danske familiers hverdag, men hvor spændende er det også med de få sorter man kan finde i supermarkederne. Der findes mange tusinder sorter af kartofler i alle mulige størrelser, farver og former, hvor vi desværre kun kan købe under et par håndfulde forskellige slags. Når man selv dyrker kartofler er der et meget større udvalg; små faste kartofler med gult kød, store lilla, krogede røde og aflange kartofler. At dyrke kartofler, Solanum tuberosum, er meget taknemmeligt, så hvorfor ikke prøve et sjovt udvalg. Om du bor på en husbåd, i lejlighed eller andre jordløse steder kan man dyrke sine egne chips. Det kræver blot jord, vand, næring, lys, tid og en kartoffel og tid.

Valg af kartoffel

Det vigtigste er at finde ud af, hvad du og dine nærmeste kan lide at spise. Er det de små faste tidlige kartofler til fjordrejerne? De store melede til vinterens luftige kartoffelmos eller sprøde pomfritter eller de sjove blå, der giver flotte chips? Det er lige så vigtigt ikke at vælge en kartoffel der er klar, når man er på sommerferie.

Faste salatkartofler giver bl.a. sorterne Asparges, Æggeblomme, Jutlandia, Sava, Folva og Nicola.

Store bagekartofler kan sorterne Jutlandia, Folva og Estima levere.

Den lækreste luftige kartoffelmos fås af King Edward, Bintje og Folva.

Blå chips kan laves af Blå Congo.

Kartofler som blomsterbed

Kartofler blomstrer også med forskellige farver blomster, de gule har som regel hvide blomster og de lilla har rødviolette blomster. De er meget yndige.

Brug kun købte læggekartofler

Man skal IKKE bruge spisekartofler som læggekartofler, da de ikke behandles for sygdomme og således kan ødelægge hele høsten for dig og dine naboer. Der kan også fås sjovere læggekartofler end kun spisekartofler. I dag kan fås læggekartofler i supermarkedet, i planteskoler og på nettet. Nogle sorter kan startes op meget tidligt inden forårets komme i drivhuset og andre skal først i jorden udenfor langt senere. Men drømmer man om de allertidligste kartofler skal de nok bestilles over nettet.

Kartoffelsorter

Tidlige kartoffelsorter

Solist, Hamlet, Marabel, Blå Congo, Frieslander, Primula

Middeltidlige kartoffelsorter

Ditta, Folva, Asparges, Æggeblomme, Bintje, Estima, Sava, Raja, Sieglinde

Sene kartoffelsorter

King Edward, Exquisita

Jord til dyrkning af kartofler

Kartofler er en nem plante, der kan dyrkes på stort set al slags jord. Er man doven anlagt kan lægge kartofler direkte på jorden og lægge 30 cm jorddække på, som kartoflen vil skyde igennem. Om efteråret har du et rent stykke jord til mere sarte afgrøder.

Til gengæld er kartoflen en tærende grønsag, altså den kræver rigelige mængder af næring, både kvælstof og kalium, inden man lægger kartofler. Det kan være kompost, husdyrgødning eller posegødning. Har man ikke fået omsat sin husdyrgødning kan kartofler som de færreste andre grøntsager godt tåle det frisk.

I haven vælger man et solfyldt bed, hvor der ikke har groet kartofler de sidste tre-fire år. Det forebygger brok, nematoder og bladplet.

Her skal jorden løsnes grundigt og have kompost og lidt tørret hønsegødning evt. suppleret med kali eller en NPK-gødning med lige så meget eller mere K end N. Pas på ikke at overgøde, da for meget kvælstof i forhold til kalium kan medføre sorte kartofler efter kogning. Man skal dog ikke tilføre jorden kalk, da sur jord forebygger skurv.

Placer kartoffelbedet i solen

Kartofler kan lide sol og der må helst ikke have været dyrket kartofler, tomat eller andre fra natskyggefamilien de sidste 3-4 år for at forebygge sygdomme i jorden.

I køkkenhaven er det en fordel at følge et sædskifte, så de forskellige familier dyrkes på skift. Et eksempel et sædskifte på 4 år med 4 bede kunne være:

  1. år kartofler
  2. år kål
  3. år majs/græskar
  4. år blandede rodfrugter

Hvordan dyrker jeg kartofler?

Kartofler behøver ikke en mark, men kan dyrkes som en potteplante. Find først et stykke jord eller find en beholder.

Læg kartofler til spiring

Kartofler skal ikke nødvendigvis forspires, men får et gevaldigt forspring, hvis de bliver. Desuden er det at sætte forspirede kartofler én af de bedste måder at forhindre kartoffelskimmel.

Når du forspirer kartoflerne, lægges de i en æggebakke eller bakke med lidt våd jord i med øjnene pegende opad. Ud fra kartoflens øjne dukker spirerne frem. Målet er at få stærke, korte og grønne spirer frem i toppen af kartoflen og små rødder i bunden. Så får kartoflen et forspring. Bakken sættes et køligt og lyst sted. Står de for varmt får de de lange spøgelsesagtige blege gevækster, man ser, hvis man har glemt en kartoffel i køkkenskuffen.

Sæt kartofler til forspiring omkring februar-marts. Hvis de er meget store kan de skæres over, så der er mindst ét øje på hvert stykke inden de forspires. Denne proces styrer også om man får mange små eller få og store kartofler.

Mange små eller få og store

Har kartoflen mange øjne og dermed spirer, kommer der små og mange kartofler – og omvendt.

Spirer man kartofler koldt kommer der få øjne, spires de omkring 12-15 grader, kommer der mange øjne.

Hvornår kan forspirede kartofler sættes i jorden?

Når spirerne på kartoflerne er blevet grønne, tykke og ca 1 cm lange og så snart jorden er varm nok kan man sætte kartofler. Varm nok betyder 8 grader og man kan enten vente til foråret har varmet jorden op omkring slut marts – april eller de utålmodige kan opvarme jorden med klar plastik i starten af marts. Så kan kartoflerne komme i et par uger før.

Jordtemperaturen for dit område kan findes ved at tage et gennemsnit mellem morgen- og eftermiddagstemperatur eller se her: Tjek jordtemperaturen i dit lokalområde (landbrugsinfo.dk)

Dyrk kartofler på gammeldags vis

Når jorden løs, tør og over 8 grader, laves der dybe render, hvori man lægger kartoflerne. Dette er som regel i april.

Tidlige kartoffelsorter sættes med en afstand på 30 cm i rækken og 40 cm mellem rækkerne og sene kartofler sættes med en stand på 35 cm afstand og ca 55 cm mellem rækkerne. Jo tættere man sætter kartoflerne jo flere får man, men mindre.

Læg kartoflerne med flest spirer opad og evt. rødder nedad, og fyld lidt jord på fra kanterne.

Når kartoflerne vokser og planten skyder igennem jorden kan man fylde mere jord på indtil toppen er nået.

Hyp hyp

Herefter er det vigtigt at holde jorden, og derved kartoflerne dækket. Det kan ske enten ved at hyppe kartoflerne eller dække med jorddække såsom halm. Man hypper kartofler 2-3 gange på en sæson og efter behov indtil kartoflerne dækker jorden.

Hypning kvæler ukrudtet. Ved at hyppe kartofler sikrer man også, at man ikke får grønne kartofler og beskytter mod kartoffelskimmel. Som bonus danner planen flere jordstængler med nye kartofler på hele tiden, så har man lagt sine kartofler i en løs jord, kan man forsigtigt lirke dem fri ved høst, vande kartoflerne godt og lade planten gro videre.

Endnu nemmere er det, hvis man dyrker under et tykt lag jorddække som halm eller i beholdere.

Vand kartoflerne

At vande kartofler er vigtigt for udbyttet. Derfor er det vigtigt altid at holde jorden fugtig omkring kartofler. Jorddække holder på fugtigheden bedre end bar jord.

Dyrkning af kartofler i højbede foregår på samme vis, men kan blot plantes lidt tættere.

Dyrkning af tidlige kartofler

Vil man være med i ræset om at kunne servere de første kartofler på vejen, kan man starte allerede i slutningen af februar med at forspire kartoflerne.

I marts laves der render i det kommende kartoffelbed og dækkes med klar plast, så jorden opvarmes hurtigere end normalt. Når ukrudtet spirer derunder kan det med fordel fjernes inden man planter kartofler deri.

Når spirerne er fine kan de fyldes i rengjorte mælkekartoner med bund og top skåret af og startes op indenfor.

Som i bed og i beholdere fyldes kun lidt jord i og en kartoffel med lidt jord på. Når den grønne top ses fyldes mere jord på indtil kartonerne er helt fyldt.

Herefter sættes de i drivhus eller ud i selve jorden, når risikoen for frost er ovre. Allerbedst er det, hvis de får en mellemstation i drivhus, så de får et kæmpe forspring.

Når planten er stor og flot og vejret forhåbentlig arter sig, plantes kartoflerne ud i det overdækkede bed. Her vil der være store flotte rødder og en grøn top. Kartoffelplanten sættes i renden og dækkes med jord løbende. Når planten når plasten fjernes den og erstattes af fiberdug.

Fjern først fiberdugen efter en uges tid alt efter vejret, så planten når at afklimatisere.

Er vejrguderne med dig vil du kunne servere nye lækre kartofler til Grundlovsdag.

Dyrkning af kartofler i halm

En meget nem måde at dyrke kartofler på er under jorddække. Det kan være halm, blade, tang o.l. Bruger man tang skal man blot være opmærksom på at tage det, der har ligget på stranden og blevet skyllet fri for salt af regnen. Helt simpelt lægger man kartoflerne direkte på jorden og dækker med et tykt lag på ca 30 cm jorddække. Når kartoflen skyder igennem jorddækket kan der evt. puttes mere på, så man ikke risikerer grønne kartofler. Da kartoflerne ikke er nede i jorden skal der vandes mere end normalt, da mangel på vand vil give små kartofler. Til gengæld kan man pille rene kartofler ud af deres halmrede, dække til igen, og lade vokse videre. Det er en nem måde at plante kartofler på så længe man har adgang til rigeligt jorddække.

Dyrkning af kartofler i beholdere

Dyrkning af kartofler i spand, sæk eller potte kan være både en nem måde at have kartofler på hvis man ikke gider eller har adgang til traditionel køkkenhave.

Desuden kan man nøjes med at høste de kartofler man ønsker og lade planten vokse videre. Kartofler vil blive ved med at producere kartofler indtil frosten tager den.

Man kan enten købe kartoffelpotter beregnet til formålet eller lave sin egen. Enten kan man lave store huller i en spand og sætte den ned i en anden spand, bruge en almindelig potte eller bruge en sæk, gerne med en skåret låge i siden, så man kan grave kartoflerne ud.

Beholderne må gerne være min 10 L.

I en potte, spand eller sæk lægges først et lag kompost i bunden og 1-3 kartofler sættes med spirerne opad. Læg kartoflerne i beholderen. Vil man have mange små, lægges flere kartofler i potten. Vil man have få og store lægges blot en enkelt.

Herefter fyldes lidt jord på. Når toppene bryder gennem jorden fyldes nyt på og fremdeles indtil potten er fyldt. Der vandes og gødes sommeren igennem. Kartofler er en smuk potteplante.

Skimmel

Kartoffelskimmel er en svampesygdom, der kommer troligt stort set hvert år i sommermånederne og kan tage livet af planterne, og derved alle kartoflerne. Den spredes via sporer gennem luften. Så snart planterne får grålige pletter på bladene og/eller begynder at visne skal toppen straks klippes af i jordhøjde og kommes i skraldespanden, ikke i komposten.

Da kartofler er i familie med tomater kan skimmel også spredes til tomaterne og ødelægge dennes høst også. Så vær varsom!

Lader man toppen sidde kan skimmelen komme ned i jorden med regnen, angriber knoldene og ødelægge høsten. Når toppen er væk stopper kartoflernes vækst, men kan blive i jorden og modne indtil de spises.

Hvornår kan kartoflerne høstes?

Så snart kartoflerne begynder at blomstre kan man begynde at høste. Har man sat tidlige kartofler i løs jord enten i bed eller potte kan man forsigtigt forsøge at lirke de største af så snart de er på størrelse med valnødder. Man kan allerede høste kartofler af de tidligste sorter i start juni eller de sene kartofler og dermed større kartofler senere på sommeren til slut august.

Hvordan høster man kartofler?

Når man høster kartofler i et bed med jord hyppet op omkring kan man forsigtigt tage en greb og grave dem op. Har man løs jord kan man tage dem forsigtigt op med hænderne. Det svære i et bed er at undgå at beskadige planten, så den kan leve videre. Det nemmeste er at høste hele planten.

I et bed med jorddække man blot trække toppen op og kartoflerne vil ligge mellem jord og jorddække.

I en kartoffelpotte kan man høste kartoflerne ved at trække planten eller inderspanden op, høste de største, sætte planten tilbage igen, vande, gøde og lade den vokse videre. Der er eksempler på folk, der har høstet 3 gange på sådan en kartoffelpotteplante. Tænk at få nye kartofler til jul.

Dyrker du kartofler i sæk kan man enten folde forsigtigt ned, skære en låge i bunden eller grave med hænderne. Gider man ikke fortsætte kartoffel-eventyret vendes hele bunden blot på hovedet og man piller de kartofler ud man ønsker.

Hvordan gemmes kartofler til vinter?

Skal kartoflerne gemmes til vinter, lægger man de nyopgravede kartofler til tørre i solen et par timer sidst i august. Eventuelt grønne kartofler sorteres fra og gemmes som læggekartofler næste år. Alle kartoflerne gemmes derefter i kasser med stor luftgennemstrømning. Disse opbevares et mørkt og koldt sted, men frostfrit.

Temperaturen skal helst holdes over 4-5 grader, da stivelsen ellers vil omdannes til sukker, men så kan de bruges til brune kartofler.

Samtidig må de gerne holdes under 10-12 grader for bedst holdbarhed. En jordkælder, kold trappeopgang, loft, carport eller lignende kan være ideelt.

Sådan undgår du sygdomme og skadedyr

De vigtigste sygdomme og skadedyr i kartofler indbefatter skimmel, skurv og nematoder.

Mod skimmelen er det bedste middel tidlige sorter af kartofler, der optages inden skimmelen rammer, forspirede kartofler, nye resistente sorter og fjernelse af toppen så snart de første tegn viser sig.

Skurv er en svampebakterie, der give brune, hævede pletter på kartoflerne. Det kan dog i mindre omfang skæres fra inden brug. Skurv trives i kalkholdig jord, så kalk nødigt i kartoffelbedet og hold jorden fugtig.

Kartoffelcystenematoder eller kartoffelål er et skadedyr som opformerer sig ved der dyrkes kartofler samme sted flere år i træk. Undgå dette ved at flytte kartoffelbedet hvert år, gerne i et sædskifte.

Så kort fortalt køb læggekartofler, skift bed hvert år, kalk ikke jorden, fjern toppen ved skimmel, dæk jorden og dine kartofler vil elske dig. Du vil elske dem!