Kloakarbejde – Hvad må og må du ikke selv gøre?

Kloakering er nok ikke noget de fleste af os har erfaring med, for kloakarbejde kræver autorisation hvor arbejdet bliver udført af en autoriseret kloakmester.

Når vvs arbejde i haven der kan være tilslutning af spildevand/regnvand, ny etablering af spildevandsanlæg eller afkobling af spildevand fra eksisterende kloak, er færdig, så skal det færdigmeldes ved kommunen hvor ejendommen er registreret. Her skal du huske på, at inden der bliver etableret regnvandsfaskiner og lignede på ejendommen, så skal dette også indsendes til kommunen inden arbejdes påbegyndes.

Men hvad må og må du ikke selv gøre, helt ligesom hvordan og hvad gøres der med hensyn til kloakarbejde – Det er, hvad vi prøver at give dig det simple svar på her.

 

Indhent  gratis og uforpligtende tilbud på kloakrenovering

Få tre tilbud på kloakrenovering ved 3byggetilbud

 

Hvorfor kloak?

Alle ved at en kloak er nødvendigt, for denne leder regnvand og spildevandet væk. Hvis ikke det bliver gjort, så vil det hurtigt blive et usundt miljø i dit hus og have. Det ildelugtende og beskidte kloakvand er ikke godt for hygiejnen, helt ligesom det kan være skadeligt for sundheden.

En stoppet kloak kræver en reaktion, og det er ikke altid noget du kan klare selv. Det største problem er dog, når du ikke ved der er noget galt med kloakken. F.eks. hvis regnvandet ikke bliver ledt godt nok væk fra dit hus, eller der er måske er brud et sted på kloakledningen. Det vil give en grim lugt fra afløbet eller næsten være endnu, fugt eller skimmel angreb der kommer lige så hurtigt som du prøver at udbedre det. For slet ikke at snakke om, at der måske kommer rotter og andet ind.

Læs også: Hvad er en faskine og hvordan med kloakering?

 

Hvad må du selv?

De fleste af os er nok i tvivl om, hvad du selv må lave af kloakarbejde. Måske du undrer dig over om spildevand på ydersiden af fundamentet der kræver en autoriseret kloakmester er det eneste du ikke må, eller gælder det alt spildevand eller kun ved tilslutning til offentlig kloak? Hvordan med regnvand og må du selv lave en faskine?

Du må godt selv lave en faskine, der skal anmeldes til kommunen inden påbegyndelse. Rør til faskine er også okay at du gør selv, helt ligesom at sætte tagbrønden. Men alt andet er ikke noget du selv skal eller må lave.

Se reglerne angående hvad du må selv, og hvilke autoriserede fagfolk der kan udføre arbejdet ved Sikkerhedsstyrelsen her.

Du kan med fordel finde det klare svar om hvad kloakarbejde du må lave selv, i denne video hvor Sikkerhedsstyrelsen giver svar på netop dette:

 

Små ting

En stoppet kloak er ofte noget du kan klare selv, og selvfølgelig også noget du har ret til at gøre. Vandlåsen kan du ofte selv rense for sæbe og fedt rester. Afløb andet er andet der kun kræver kloakrenser eller svupper som klare disse ting, der kommer af hår og fedtstoffer som danner propper i kloakken.

Når det drejer sig om rens af kloak ved selve kloakken, hvad end problemet er, så er det den professionelle fagmand som du skal bruge. Ofte kan det kræve en slamsuger, som de færreste trods alt ligger inde med blandt værktøj og maskiner.

Regnvandskloakering er den hyppige opgave i haven, og her skal du bruge en fagmand til opgaven. Selve opgaven er ganske omfangsrig som privat, og ifølge kommunens reglement skal der godkendes kloakering af en autoriseret kloakmester helt ligesom det færdige resultat også skal indleveres.

Her kan kloakmester klare disse ting:

  • Kloakering
  • Udskiftning af kloakrør
  • Tv-inspektion
  • Rottesikring
  • Omfangsdræn
  • Slamsugning
  • Afløb
  • Faskine
  • Reparationer
  • m.

Husk der er ret strenge regler angående kloakarbejde helt ligesom lignede arbejde som vand eller brøndboring m.m. Din faskine skal anmeldes inden påbegyndelsen til din kommune i henhold til reglerne.

2 kommentarer til “Kloakarbejde – Hvad må og må du ikke selv gøre?”

Der er lukket for kommentarer.