Kloakering i det åbne land? Minirenseanlæg hvad & hvordan

Kloakering er nødvendigt hvad end du bor i byen eller på landet. Men hvis du bor på landet eller bebygget område uden mulighed for tilslutning til det offentlige kloak system, står du overfor lidt flere overvejelser end normalt.

Spildevandsrensning i det åbne land

Kloakering i det åbne land? Miljøet kræver at vi stilles overfor forskellige krav hvor især det åbne land skal forbedre spildevandsrensningen i forhold til f.eks. forbedring af søer og åer. Her kan påbud gives ud fra at der udledes spildevand.

En løsning kan være et minirenseanlæg. Anlægget der er beregnet til at rense alt spildevand fra almindelig husholdninger.

Minirenseanlæg

Minirenseanlæg kan rense spildevandet hvor tilløbssiden kræver nedgravning af en bundfældningstank i forhold til antal PE. Her kan bundfældningstanken være alene eller bygget sammen med minirenseanlægget.

Fysisk skal der være let adgang til anlægget for inspektion og rensning. Helt ligesom anlægget skal være overdækket for optimal drift.

Med et minirenseanlæg skal der tilsluttes til en serviceordning. Typegodkendte minirenseanlæg skal efterses en gang om året helt ligesom det skal tømmes. Helt ligesom anlæggelse af en minirenseanlæg kræver korrekt afstand til drikkevandsboringer.

Afstand der skal overholdes:

  • 15 m til egen vandboring
  • 15 m til øvrige vandboringer
  • 30 m til boringer der forsyner mindre end 10 ejendomme
  • 50 m til boringer der forsyner mindst 10 ejendomme

Se også: Hvad er en faskine og hvordan i forhold til kloakering?

Anlæg?

Der findes forskellige gode kvalitetsanlæg til gavn for dig/jer og miljøet. Her kan du med hjælp af en autoriseret kloakmester overveje en af disse anlæg:

  • Beplantede filteranlæg: Beplantede filteranlæg er lavteknologisk biologisk rodzone/sandfilter anlæg. Anlægget har begrænset dele som giver dig mindre problemer med dele kan gå i stykker. Anlægget lader vandet sive lodret gennem et sandlag der er beplantet med tagrør og måske iris. Her bliver spildevandets organiske indhold omsat af planterne og mikroorganismer.
  • Biologiske minirenseanlæg: Et minirenseanlæg kan etableres de fleste steder. Og er en slags miniudgave af de moderne renseanlæg her i Danmark. De største partikler bliver fjernet i bundfældningstanken og spildevandet ledes til renseanlægget hvor den kemiske og biologiske rensning foregår. Det renset spildevand bliver ledt tilbage til vandmiljøet. Sådan et anlæg er nedgravet og er ikke særlig synligt, helt ligesom det ikke fylder særligt.
  • Biologiske sandfilteranlæg: Et biologisk sandfilteranlæg virker på samme måde som nedsivningsanlægget. Forskellen er, at sandfilter er velegnet til de steder hvor jorden eller afstandskrav ikke opfyldes i forhold til et nedsivningsanlæg.
  • Nedsivningsanlæg: Et nedsivningsanlæg kan være den gode løsning hvis jordforholdene overholder den retmæssige afstand til drikkevandsboringer. Her bliver spildevandet renset naturligt af jorden. Anlægget består af 2 sivestrenge hvor spildevandet føres igennem og renset.
  • Pilerensningsanlæg: Et pilerensningsanlæg fylder meget og kræver beskæring. Det virker på den simple måde ved at den hurtigvoksende pil opsuger det meget vand i vækstsæsonen. Her bliver vandet fordampet fra pilen. Anlægget kræver meget opsamlingsplads gennem vinteren indtil vækstsæsonen starter i foråret.
  • Rodzoneanlæg: Anlægget kommer med vandret gennemstrømning i et beplantet grusfilter. Spildevandet kommer fra bundfældningstanken og ledes gennem planternes rodzone hvor mikroorganismer nedbrydes.

De nævnte anlæg har det til fælles at spildevandet ledes gennem en bundfældningstank. Tanken skal tømmes mindst 1 gang om året og være tilsluttet tømningsordningen. Spildevandet ledes videre fra bundfældningstanken gennem anlægget.

En kommentar til “Kloakering i det åbne land? Minirenseanlæg hvad & hvordan”

Der er lukket for kommentarer.