Nedrivning af hus – Mini-guide med det nemme overblik

Du har fundet en grund der ligger helt perfekt, men der står et gammelt hus på, som enten skal renoveres eller rives ned?

Hvordan, regler og hvad koster nedrivning af hus? Disse ting prøver vi at besvare i denne mini-guide. Her finder du de nødvendige oplysninger om nedrivning af hus – og gode råd til at indhente det bedste tilbud på opgaven.

Hvad koster nedrivning af hus?

Prisen for nedrivning af et hus er omkring 100.000 kr. – For 140 m2 hus.

Prisen på en nedrivning er selvfølgelig forskellig alt afhængig af beliggenhed, landsdel, størrelse med videre. Men et estimeret skøn på prisen for et-plans villa med 130-150 m2, ligger på omkring 85 – 110.000 kr.

Disse ting kan have indflydelse på prisen:

 • Geografi: Det er ofte dyrere på Sjælland end i Jylland
 • Asbest tag: Hvis huset er bygget før midtfirserne, er det højest sandsynlig med asbest tag. Og dette koster væsentlig mere i fjernelse og deponering.
 • PCB: PCB er omfattet af specifikke krav i forhold til bortafskaffelse, hvilket gør den endelige pris for nedrivning højere.
 • Kælder: Hvis huset har kælder, skal dette fyldes op med grus.
 • Grund: Er det besværligt at komme væk med affald på selve grund og tilkørselsforhold, vil prisen ofte blive højere.
 • Størrelse: Husets størrelse har selvfølgelig indflydelse på den samlet mængde affald der skal fjernes.

 

Få 3 gratis tilbud på nedrivning af hus

[button-green url=”https://haveunivers.dk/3byggetilbud-nedrivning” target=”_blank” position=”center”]FÅ 3 GRATIS TILBUD – INDSEND OPGAVE HER >>[/button-green]

 

Den bedste pris for nedrivning?

Prisen vil være forskellig ud fra hvor du bor, størrelse på hus, affald osv. Her vil den billigste pris kræve, at du bruger lidt tid på at indhente tilbud.

Hvis du kontakter forskellige nedrivningsfirmaer der servicerer dit område, får du både et bedre sammenligningsgrundlag og en indikator af, hvor meget det vil koste at rive huset ned.

 

Hvorfor nedrivning af hus og bygge nyt?

At rive hus og og bygge nyt kan arbejdsmæssigt for dig, være det helt samme som at købe en ny byggegrund. Der er mange gode fordele, hvor de største er:

 • Rigtige omgivelser: Den store fordel ved at købe en eksisterende grund med gammelt hus til nedrivning er, at du kan få den helt rigtige grund ud fra omgivelserne. Og disse kan være at foretrække frem for en tom mark med byggegrund, hvor , kvarteret, træer og andet ikke når at vokse op, før børnene er født og fløjet fra reden.
 • Dyr renovering: Et rigtig gammel hus er ofte meget billig, men ofte kan renoveringen i forhold til energiforbrug, indretning, tag osv. være stort set lige så dyr som at bygge nyt. Og måske er prisen for nedrivning og bygge nyt, også helt det samme eller pris forskellen er så minimal, at et nyt hus er den gode investering især i forhold til energieffektivitet.
 • Drømmehuset: Du kan få en grund i et ”gammelt” kvarter og få jeres drømmehus der samtidig er billigere i vedligeholdelses- og energiudgifter.

 

Regler vedrørende nedrivning?

Det at rive et hus ned kræver at du følger de gældende regler i Bygningsreglementet, lokalplanen og hvis der er tinglyst deklaration. Der er også regler for nedrivning af bevaringsværdige og fredede bygninger ifølge Bygningsfredningslovens § 11.

Du skal ansøge din kommune om nedrivningstilladelse på kommunens hjemmeside. Her finder du ansøgningsskema der skal sendes med situationsplan, placering og bygningsnummer. Kommunen skal måske også have miljø-screeninger i forhold til PCB og lignede materialer.

Bygningsreglementet BR18 siger:

Et byggeri, der kræver byggetilladelse, før det må opføres, må som udgangspunkt ikke nedrives uden en tilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. BR18, § 47.

Ved ansøgning om nedrivning af bebyggelse skal ansøger indsende oplysninger til identifikation af bygningen, herunder ejendommens adresse og matrikelbetegnelse,  og oplysning om bygningens omtrentlige højde og grundflade. Kommunalbestyrelsen skal bruge disse oplysninger til at vurdere, om der skal fastsættes retningslinjer for nedrivning af den pågældende bebyggelse. Det kan f.eks. være nødvendigt at tage særlige forholdsregler, f.eks. i forhold til bygningens vandinstallationer eller fordi bygningen er placeret tæt på anden bebyggelse, ligesom der kan være anden lovgivning, der skal påses, inden der kan gives tilladelse, herunder regler om håndtering af byggeaffald eller regler for nedrivning af fredede eller bevaringsværdige bygninger.

Ansøgning om nedrivning skal ske gennem Byg & Miljø.

Når bygningen er revet ned, skal nedrivningsbyggearbejdet færdigmeldes til kommunalbestyrelsen. Dette skal ske for, at kommunalbestyrelsen kan ajourføre BBR og afslutte byggesagen.

Undtagelser til ansøgning om nedrivning

Følgende typer af bebyggelse, der er opført i tilknytning til enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse, er dog undtaget fra ansøgning om nedrivningstilladelse:

• Garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse

• Udhuse

• Hønsehuse

• Drivhuse

• Overdækkede terrasser

Bebyggelse i forbindelse med enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse, der har tilsvarende formål, som de oplistede ovenfor, f.eks. et brændeskur eller et legehus, kan ligeledes nedrives uden tilladelse. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om den pågældende bygning er omfattet af undtagelsen.

Ved nedrivning af bebyggelse uden ansøgning om tilladelse, har bygningsejer selv pligt til at undersøge, om nedrivningsarbejdet er i strid med anden lovgivning.

Ved nedrivning af bebyggelse, der ikke kræver tilladelse, har ejer pligt til indberette oplysninger til BBR (Bygnings- og Boligregisteret).

 

Tilskud til nedrivning af hus?

Du kan søge tilskud til nedrivning ved kommunen ud fra gældende regler fra trafik-, bygge- og boligstyrelsen.

Tilskuddet gives ud fra om huset er fra før 1950, eller ikke er tidsvarende i forhold til energi, bad wc m.m. Derudover, siger tilskudsreglerne til forskønnelse, at huset skal være placeret i det åbne land eller i en by/landsby med under 3000 indbyggere.

Reglerne er lidt forskellige i kommunerne, hvor du skal finde de specifikke regler på din kommunes hjemmeside.

 

Tjek tilbud på nedrivning inden accept

Den billigste pris er ikke altid den bedste. For indholdet er ofte dét afgørende for, om prisen rent faktisk også bliver den endelige. Her gælder det om at sikre hvad kontrakten dækker. Her gælder:

 • Hvad dækker prisen helt præcist over i forhold til nedrivningen, for er der uspecificerede ting som kan blive en ekstra udgift.
 • Er der nogen forbehold i kontrakten vedrørende tidsplan for nedrivning og bortskaffelse, hvor en dagsbod for forsinkelse kan være aftalt og nedskrevet.
 • Byggeaffald skal sorteres forskellige i kommunerne, hvor reglerne er forskellige. Dækker kontrakten den fulde bortafskaffelse i forhold til reglerne og ikke mindst den færdige pris.
 • Er der klare aftaler i forhold til, hvornår du skal betale og i forhold til forsinkelse.
 • Er firmaet dækket af garantiordningen.

 

Billigst & nemmest? Få 3 uforpligtigende tilbud hos 3byggetilbud

få tilbud på nedrivning af gammel bolig

 

Gør det selv nedrivning?

Om du selv kan rive dit hus ned i forhold til regler og arbejde? Det korte svar er; ja.

Spørgsmålet er mere, om du fysisk og mentalt har overskud og kræfter til det. For det at nedrive større ting som mure, sommerhuse, skure og huse, er ikke noget der gøres over et par dage.

Reglerne skal du have styr på og få godkendelser.

Elektrikere og vvs skal også hyres til den offentlige kloak, strøm osv.

Du skal have styr på forsikringer, for ofte skal du tegne en forsikring i forbindelse med byggeri.

Du tage højde for affald, hvor leje af container gælder en del mere end bare et styk. Affald skal sorteres, og noget koster en del mere end andet. Men det dyreste er, hvis du ikke sorterer.

At køre trillebør frem og tilbage er hårdt, men overkommeligt i forhold til at rykke mure ned. Hvor betonen næsten er en umulig opgave med en trykluftbor. Her kan det være nødvendig at hyre en entreprenør med de rigtige maskiner.

Du kan sikkert opretholde en fornuftig timeløn på 150-200 kr. hvis du er fysisk stærk, og har masser af ferie til at bruge tiden det tager. Men hvis du ikke kan blive ved indtil grunden står klar til nybyggeri, bør du dog overveje at hyre det professionelle firma.

Kilder:

2 kommentarer til “Nedrivning af hus – Mini-guide med det nemme overblik”

Der er lukket for kommentarer.