Prydgræs – Din guide til dyrkning og pasning af prydgræs i haven

Prydgræs eller pyntegræs er en helt anden type plante end en staude. Nogle havecentre kan dog finde på at kalde dem staudegræsser, fordi de, ligesom stauder, kommer igen år efter år.

Prydgræssers tynde strå eller blade, høje blomsteraks og tueformede vækst giver dog et andet udtryk, der bryder staudernes blomsterhav.

Så plant dem gerne rundt omkring i staudebedet, eller skab et bed fuld af forskellige sorter prydgræs. Prydgræs vil klæde de fleste haver.

En prydgræs kan have mange forskellige farver, fra almindelig græsgrøn, til blålig og sort. De kan være stive og strunke eller bløde og lette. Der er altså nok at lege med for at skabe spændende rum i din have med prydgræs.

En prydgræs er en nem plante at dyrke. Den har ikke tendens til at blive angrebet af hverken sygdomme eller skadedyr, og den kræver sjældent ret meget vedligehold.

Læs med i vores guide om prydgræs og lær, hvordan du får succes med prydgræs i din have.

Hvad er en prydgræs?

Græs er så meget mere end den almindelige græsplæne, vi kender fra utallige danske haver. Hvis du vil have en anden type græs til haven, kan du finde prydgræs med flotte eller usædvanlige strå og blomsteraks, og en vækstform der er skulpturel og elegant. Selv de visne aks kan se fantastiske ud.

Prydgræsser er en samling planter fra forskellige steder i hele verden. Du vil derfor også næsten altid, kunne finde en prydgræs, der passer til netop de forhold, du har i haven.

I havecentrene dækker termen prydgræsser også over det, der botanisk set er halvgræsser, som frytler og star. De ligner en græs, men foretrækker skygge eller halvskygge. Stråene eller bladene er lange og smalle. De vokser i tuer og får aks med diskrete blomster på.

Alle prydgræsser er flerårige. Det betyder, at dem der er hårdføre nok til vores klima, kan overvintre, og du får glæde af dem i mange år, hvis du passer dem godt. Nogle prydgræsser visner ned, men kommer igen året efter.

Hvilke prydgræsser skal jeg vælge?

Hvis du har bestemt dig for at ville have prydgræs i haven, kommer udfordringen med at vælge, hvilke arter og sorter, du vil have. Der er så mange forskellige at vælge imellem. Nogle af de mest almindelige prydgræsser brugt i danske haver er:

Bambus

En prydgræs der kan blive op til 250 cm, fås dog også i sorter, det kun bliver omkring 150 cm. Den står med veddet strå hele året, men skal klippes ned, når frosten er ovre. Er god til at skabe rum og læ. Egner sig bedst til en placering direkte i jorden.

Blå bjørnegræs

Blå bjørnegræs er en blålig prydgræs, der bliver omkring 25 – 35 cm høj. Den får blomsteraks i juni – juli og egner sig godt til krukker. Foretrækker lette og tørre jorde.

Elefantgræs

Elefantgræs er af de højere græsarter, der bliver mellem 100 – 300 cm. Fås i grønne varianter i forskellige nuancer og i stribede varianter. Får blomsteraks i september – oktober.

Japansk blodgræs

Japansk blodgræs bliver modsat de store græsser bare 50 cm høj og kan bruges både i bede og i krukker. Den har lysegrønne blade, der bliver blodrøde i spidserne hen på sensommeren. Foretrækker sol – halvskygge og fugtighedsbevarende jorde.

Lampepudsergræs

Lampepudsergræs er en mellemhøj grøn prydgræs, der bliver omkring 50 cm, med aks, der blomstre i august – september, ca. 70 cm. Den er tuedannende, og aksene er lodne og cylindriske.

Pampasgræs

Pampasgræs bliver omkring 100 cm høj i tuen, mens dens aks bliver op til 200 cm. Den får store flotte blomster, der er lyse og luftige, og som ser meget flotte ud i havens bede. Foretrækker et varmt og veldrænet voksested i fuld sol.

Udseende

Ud over at se på de vokseforhold prydgræssen kræver, prøv også at se på prydgræssens udseende og lad dig inspirere af det. Prydgræs fås i høje variationer på flere meter, og i lave variationer på et par centimeter. Hvor meget må din prydgræs fylde?

Hvilken farve skal planten have? Vil du gerne have en, der blomstre med store aks, eller skal prydgræssen bare være grøn? Må den visne helt væk om vinteren, skal den stå med visne strå med frost på, eller skal planten være en stedsegrøn græs, så du får glæde af den hele året?

Placering af prydgræsser

De fleste prydgræsser foretrækker en vis mængde sol og en næringsrig jord. Der er dog også nogle, der foretrækker tørke og næringsfattig jord. Der findes skyggetålende prydgræs, prydgræs der foretrækker at jorden er fugtig, og græs til krukker. Det skulle derfor være muligt at finde en prydgræs, der passer til alle havens bede.

Hvis du har plantet din prydgræs i krukker, skal du dog være opmærksom på, at den ikke har adgang til næring og vand på samme måde, som hvis den var plantet direkte i jorden. Det samme gælder, hvis du har plantet din prydgræs i højbed.

Din prydgræs skal beskyttes mod frost om vinteren, når den står i en krukke, da dens rødder er mere udsatte. Du kan enten flytte krukken, så den står frostfrit eller pakke den ind. Står din prydgræs på friland, behøver du ikke gøre noget, hvis du har valgt en fuld hårdfør plante.

Plantning af prydgræsser

Du kan plante din prydgræs ud så længe, du kan komme i jorden. Husk dog, at hvis du planter prydgræssen ud i foråret i stedet for om efteråret, skal den vandes rigtig godt et par gange om ugen.

Prydgræsser kan komme til at tørre ud lige efter udplantning, og indtil de har etableret sig,  især hvis der kommer dage med fuld sol. Du kan reducere vandingsbehovet ved at plante din prydgræs ud om efteråret.

Plantning i haven

Sæt din prydgræs i en spand en halv times tid inden den plantes ud i havens bede. Så den har trukket godt med vand.

Grav et hul der er ca. dobbelt så bred som prydgræssens rod, men ikke ret meget dybere. Løsn jorden i hullet ved at hakke spaden ned i hullet et par gange.

Når du tager prydgræsserne ud af deres potter, løsner du rødderne i klumpen lidt. Det gør, at de bedre kan brede sig ud og ikke vokser omkring sig selv.

Fyld hullet med vand og lad det trække væk. Prydgræs plantes i samme højde, som den stod i potten. Overfladen af klumpen skal flugte med jordoverfladen.

Fyld jord omkring prydgræssen og træd det let sammen. Efterfyld eventuelt med jord, hvis jorden er faldet for meget sammen. Vand godt en sidste gang.

Plantning i krukker

Prydgræs kan sagtens plantes i krukker, og vælger du at plante din græs i krukker, er det en god idé at vide, hvor stor prydgræssen bliver. Hvor meget plads den kræver. Køb gerne krukker der er for store, så prydgræssen har plads til at vokse. Der skal også være hul i bunden af krukkerne, så overskydende vand kan løbe væk.

Stil din prydgræs i en spand vand en halv times tid, før den skal plantes, så den er godt gennemvædet.

Er krukken meget høj, kan du fylde et drænlag i først. Det kan for eksempel være sten eller leca. Du behøver ikke ret meget, jo mere jord, der er i krukken, jo mere er der til at holde på vandet.

Fyld krukken med næringsrig jord, indtil det passer med højden af prydgræssens klump. Tag prydgræsserne ud af deres potter og løsn rødderne, så de kan brede sig ud i krukken. Sæt planten i krukken og fyld godt op med jord.

Tryk forsigtigt jorden ned omkring prydgræssen og vand krukken godt igennem.

Pasning af prydgræsser

Selvom prydgræsser er forholdsvise nemme at have med at gøre, er der alligevel visse ting, du kan gøre, for at de trives optimalt og for eksempel lukker tæt i bedet, så ukrudtet ikke kan etablere sig.

Vanding

Især i den første sæson er det vigtig at vande bedet. Giv en ordentlig gang vand en til to gange om ugen, alt efter hvor meget det regner, og om de står direkte i sol eller i halvskygge.

Det er bedre at give en stor mængde vand et par gange om ugen, så det trænger dybt ned, end at give små mængder hver dag. Det træner prydgræssens rødder til at søge dybere efter vand, og planten kan nemmere klare sig i tørre perioder.

Har du prydgræs i krukker på terrassen, er det vigtigt med en jævnlig vanding, især i tørre perioder. De kan nemlig ikke bare sætte dybere rødder for at finde vand.

Gødning

Afhængig af hvilken prydgræs du har valgt at plante i din have, er det ikke sikkert, du behøver at tilføre særlig meget gødning. Tjek hvad din sort prydgræs har brug for.

Du kan give dine prydgræsser lidt omsat kompost hen på foråret, når de er vågnet fra vinterdvalen. Så giver du dem en god start på sæsonen.

Synes du, dine prydgræsser ser lidt små og underudviklede ud, kan du give mere gødning et par gange i løbet af sæsonen, men ikke senere end i august, da græsserne der begynder at forberede sig på vinteren.

Står din prydgræs i krukker, er det bedst at give lidt gødning løbende hen over sommeren. Du kan eventuelt vælge en fast organisk gødning, der afgiver sin næring, efterhånden som den nedbrydes.

Beskæring af græsser

Nogle prydgræsser har godt af en klipning efter vinteren, andre kan nøjes med en frisering. Det vil sige, fjernelse af visne og døde strå.

Har du stedsegrønne græsser, behøver du sjældent at beskære dem. De afstøder selv stråene eller bladene, når de ikke kan bruges mere. Det kan de gøre i løbet af hele året.

Visner din prydgræs helt ned om vinteren, behøver du heller ikke at gøre noget. Lad eventuelle blade blive liggende vinteren over, da de beskytter de første spæde skud, der dukker op om foråret. Når der ikke længere er risiko for frost, kan du fjerne sidste års blade.

De prydgræsser der visner om vinteren, men som bevarer deres blade og aks, skal klippes om foråret, når risikoen for frost er ovre. Endelig ikke om efteråret.

Beskær i april, både for at beskytte din prydgræs, og fordi de visne aks kan med deres frø, være foder for havens små fugle.

Det er bedst at beskære dem, inden de begynder at skyde igen. Klip dem ned til et par cm over jordoverfladen.

Deling af prydgræsser

Breder dine prydgræsser sig for meget, kan du sagtens dele planten. Nogle arter af prydgræs har også en tendens til at visne og blive bare i midten. De bliver kun pæne igen ved en deling, hvor du fjerner den visne midte og planter de sunde dele igen.

Står din prydgræs i krukker, breder de sig også, og det er nødvendigt at dele dem efter nogle år, da de kan være ved at vokse ud af krukkerne. De har også godt af en frisk gang jord i samme ombæring.

En deling foretages om foråret. Grav din prydgræs op. Nogle prydgræsser har en nem lille rod, og du kan dele roden med hænderne. Andre prydgræsser har en stor sammenfiltret rodklump, du skal bruge en spade eller en økse for at kunne dele.

Når du har delt planten, er det en god idé at sætte den i en spand vand en halv times tid, før du planter den igen. Husk også at vande din prydgræs efter, du har plantet den.

FAQ

Hvornår skal prydgræsser klippes ned?

Vent med at beskære din prydgræs til om foråret, i april måned. Det skal dog helst gøres inden prydgræssen begynder at skyde, så du ikke kommer til at beskadige de nye skud.

Min prydgræs ser ikke pæn ud, hvad kan jeg gøre?

Hvis din prydgræs er plantet efter de forhold, den kræver i forhold til sol og jord, er det sandsynligvis manglende vand eller gødning, der gør, den ikke ser ud, som den skal. Tjek også om den skulle have været klippet ned i april.