Rottesikring kloak – Tips til hvad og hvordan du sikrer mod rotter

Når du er bolig og haveejer, så skal du forholde dig til skadedyr. Her er rottesikring af kloak, skur, have og bolig nødvendigt. Der vil nok altid være rotter i kloakken, for hvis der er åbninger vil rotterne søge herind. Ved nybyggeri er dit materialevalg det, der afgør, om du sikrer godt nok.

Du har pligt til rottesikring

Alle borgere i Danmark har pligt til at anmelde forekomst af rotter. Og som grundejer har du pligt til sikring og renholdelse af din ejendom i relation til rotter. Her gælder det rottebekæmpelse i haven og hus.

Som grundejer skal du renholde og rottesikre stikledninger og brønde, så rotternes levemuligheder begrænses bedst muligt.

Bekendtgørelsen med borgeres forpligtigelser i forhold til rotter, giver en forudsætning for at kommunen kan bekæmpe forekomsten af rotter ved at fjerne deres adgang til føde og skjulesteder.

Rottesikring

Rottesikring kloak, indbefatter at du som grundejer med tilslutning til det offentlige kloaksystem, sikrer dig at afløbssystemet er i orden, og udbedre eventuelle fejl og mangler når de opdages. For især omkring beboelse der er kloakeret og forbindelse til det offentlige rørsystem, vil rotterne have særdeles gode betingelser for skjulesteder og føde.

Hvis der er defekte brønde eller stikledninger, kan rotterne trænge ud i haven og videre ind i boligen via rørgennemføringer. Derfor er det din pligt at lave kontrol af afløbssystemet. Det kan du gøre nemt ved løfte dækslet til brønden der står indenfor skel. Helt ligesom du bør tjekke tagnedløb med brønde.

Undgå rotter fra kloak?

Rottesikring af kloak kan gøres ret enkelt. Ved renovering eller nybyggeri skal du bruge gnavefri rør og sørge for at afløb og vandlås er i rustfrit stål. Helt ligesom afløbsristen skal være skruet fast, da rotter nemt kan løfte en afløbsrist eller gnave sig igennem, hvis ikke den er i rustfrit stål. Og på kloakken skal der bruges en rottespærrer.

Rottespærrer?

For at sikre dig bedst muligt mod rotter i rørføringen, kan du have en rottespærre installeret. Det sikrer at vandet kan passerer, men rotten kan ikke. En spærrer kan dog nedsætte vandtrykket, så den er ikke uden bivirkninger.

Hvis der allerede er rotter, kan kloakmesteren bekæmpe med forskellige fælder, hvor en tv-inspektion kan klarlægge omfanget og skader.

Undgå rotter i have og bolig?

Rotter tilpasser sig lynhurtigt til menneskeskabte omgivelser. Derfor helt ligesom med kloak, skal du også forebygge over jorden, så rotterne ikke kan finde skjulesteder og føde.

Sørg for at minimere mulighederne for at rotten kan gemme sig. Lad ikke forskellige materiale til gemmesteder ligge tæt på bygningen. Her er kompostbunker, brændestakke og haveaffald andre muligheder for at lave skjul. Helt ligesom du ikke bør have træer eller buske der når op til taget. Det kan give rotterne mulighed for adgang til loftet.

Sikre åbne tagnedløb og ventilationsriste med metalnet der har en maks. maskestørrelse på 2 cm.Tjek for huller og revner i fundamentet, helt ligesom du bør tjekke porte, døre og vinduer for, om de lukker tæt.

Da rotterne gerne vil have mad og skjulested tæt på hinanden, skal du også sikre, at der ikke er potentielle fødekilder lige i nærheden. Grøntsager, madaffald, kompostbeholder, korn, frugt og meget andet bør opbevares utilgængelige for rotter.

2 kommentarer til “Rottesikring kloak – Tips til hvad og hvordan du sikrer mod rotter”

Der er lukket for kommentarer.