Strømpeforing – Mini-guide med hvad, hvorfor (og pris) for dig?

Har du en defekt kloak eller rør? Det kan betyde opgravning med dertilhørende rod i have, sti eller indkørsel. Men med strømpeforing som f.eks. ved Jens Dalsgaard A/S i Stoholm, Viborg og Skive, der bruger NO Dig teknik, slipper du for at hele indkørsel og fortov bliver gravet op, hvis der er brud eller defekt kloak.

Hvis du ikke har nogen anelse om hvad strømpeforing er og hvorfor det kan være den smarte måde, finder du svar på disse spørgsmål i denne lille mini-guide om teknikken.

Hvad er strømpeforing?

Teknikken bruges til at skabe et nyt rør indeni det gamle defekte rør ved hjælp af en strømpe.

”Strømpen” består af en særlig glasfiber eller fiberslange med polyester, epoxy eller silikat. Det bliver blæst op som rør indeni det eksisterende rør hvor der er brud og udkæres med damp eller varmt vand. Når strømpen er hærdet op, vil der være skabt et ny lag rør indeni det gamle rør, som lukker revner og huller fuldstændig.

Når foringen af rørsystemet er tilendebragt, sendes der en robot ned og fræser tilslutningerne til røret fri.

Til de store rør bruges det kræftfremkaldende stof Styren, som også bruges til at skabe støbe vindmøller. Til foring af mindre rør bruges epoxy eller silikat.

Hvorfor strømpeforing?

En af de store fordele ved at bruge teknikken, er, at det er relativt hurtigt arbejde så kloakken bliver anvendelig igen. Her vil opgravning være noget mere tidskrævende. Og hvis ting tager længere tid, bliver regningen også det større i forhold til mandetimer.

Fordele ved strømpeforing?

 • Ingen rod: Du slipper for opgravninger og nedbrydninger med brug af strømpeforing. For brud på rør kan betyde opgravning af indkørsel eller nedbrydning af vægge, gulv eller arbejde med at fjerne skabe, møbler eller andet der måske er i vejen for arbejdet.
 • Hurtig: Når du slipper for opgravning eller nedbrydning og det kan klares i en arbejdsgang, vil du også spare mange timers arbejde. Den hurtige renovering giver også mindst mulige gener.
 • Kvalitet: En strømpeforing kan holde i op til 70-100 år.
 • Prisen: Renoveringen med strømpeforing svarer til at få nye rør helt uden omkostninger til opgravning og reetablering, så overordnet vil du kunne gøre en god besparelse i forhold til den samlet pris.

Ulemper ved strømpeforing?

 • Støj: Der bruges maskiner til at drive mekanikken, og en sammenhængende tidsrum på op til 24 timer vil logisk nok give larm om natten også.
 • Afbrydelse: Når der skal renoveres i din kloak, bliver adgang til den offentlige hovedledning blokeret i et tidsrum.
 • Lugtgener: Stofferne der bruges til at skabe et nyt rør indeni det gamle rør, kan give lugtgener. Her er det hærdningen af strømpen der kan skabe dampe med lugtgener. Hvis du har oplevet styren ved f.eks. vindmølle støbning, kender du det til den skrappe lugt. Og selv om det er i meget mindre doser, vil denne plastlugt dog kunne opleves. Det er dog heldigvis ikke i alle tilfælde at støbning.
 • Adgang: Hvis nedgangen til kloakken er i din indkørsel eller foran, vil adgangen bliver spærret af lastbil med maskinerne.

Pris?

Prisen på strømpeforing ligger ofte på 1000 kr. per meter kloakledning. Men det er kun et skøn, for prisen afhænger selvfølgelig af forskellige faktorer som tilgængelighed, hvor meget der skal klares og andre ting, hvor præmissen ikke er ens.

Levetid?

En strømpeforing holder tæt helt ligesom en ”klassisk” kloakrenovering. Ved en korrekt udført strømpeforing vil levetiden være op til 70 – 100 år.

Hvordan foregår en strømpeforing?

En strømpeforing foregår sådan her:

 1. Inspektion og klargøring af rør
 2. Rengøring med spuleudstyr
 3. Polyesterstrømpen gøres klar
 4. Strømpen indføres i kloakrøret
 5. Kontrol af strømpen sidder rigtig
 6. Slange med inverteringsanlæg indføres i strømpen
 7. Slangen med tryk puster strømpen op i hele hærde periode
 8. Efter hærdning trækkes slange tilbage
 9. Strømpen afskæres i begge ender / afsluttes m. muffe

Punktrenovering som alternativ?

Et alternativ til strømpeforing kan være punktrenovering, der dog mest bruges til at lukke kloakrør der ikke bruges og skaber basis for rotter eller ved forskudte samlinger.

Punktrenovering indfører en ballon med polyester og fiber, og reparerer samlinger eller lukninger på denne måde.