Vand- & brøndboring – Hvad og hvordan som privat?

Det med vand- og brøndboring er ikke noget, som ret mange af os får lavet privat mere. Vi får nemlig leveret vand fra det lokale vandværk i langt de fleste tilfælde, som er med til at sikre det rene drikkevand til drik, bad og andet formål. Pesticider og andet har været med til at skærpe miljøkravene som især har gjort det svært at overholde kravene for de private brønde på landet eller i sommerhus områder.

 

Hvorfor og hvad er en privat vandboring?

Hvis du vil være selvforsynede med drikkevand udenom den offentlige vandforsyning, så skal du have lavet en privat vandboring som typisk udformer sig i en brønd. Det er ikke nemt at få lavet sådanne, for det skal godkendes på kommunen i forhold til skrappe miljøkrav og vandboringen skal udføres af en godkendt brøndborer.

Helt ligesom du skal bruge fagfolk til at bore en brønd, så skal de samme også bruges til at fjerne en brønd hvis du skal tilsluttes vandforsyningen som de fleste af os er på. Det er nemlig vigtigt brønden bliver renset og fyldt op på den rigtige måde, der kræver et brøndboringsfirma med A-bevis.

Grundvandsstanden er en anden ting hvor du skal bruge den professionelle brøndborer. Det kan være fordi du får vand i kælderen, hvor fagfolk med viden om jordlag, kan bore ud så vandet bliver ledt rigtig væk og skabt dræn også.

Vandboring er dog ikke en billig løsning, hvor prisen selvfølgelig afhænger af beliggenhed, dybde på grundvandsmagasin og jorden ved din gård, hus eller sommerhus.

 

Få 3 uforpligtigende tilbud på brøndboring ved 3byggetilbud her

få 3 håndværker tilbud på pavillon montering

 

Tilbud på brøndboring?

Hvorfor brønd eller vandboring kan være nødvendigt, ved du selvfølgelig nok alt om i forhold til dit behov. Men det er ikke en billig opgave at få udført, og i forhold til en tømrer eller elektriker, så er der længere mellem fagfolkene med dette speciale.

Vi lever i et frit marked, og prisen er ikke fast på opgaven hvor du med fordel kan indhente tilbud på brøndboring helt ligesom ekspertise rådgivning. Her er der mange muligheder, hvor det regionale selvfølgelig spiller ind, nu du nok vil opleve afvisning fordi opgaven ligger for langt væk fra brøndboringsfirmaet.

At indhente tilbud på brøndboring kræver dog en beskrivelse i forhold til opgave. Hvordan skal vand afledes, bortskaffelse, adgangsforhold med mere, som er noget du skal beskrive da firmaet selvfølgelig tager betalt for disse ting, alternativt er de pålagt dig selv at klare. Hvis du vælger at hjemtage flere bud på opgaven, så kan det kræve en del fri fra arbejde, nu de fleste fagfolk godt vil have et syn for øje i forhold til at afgive et tilbud til dig.

Den nemmeste måde er selvfølgelig at ringe til fagmanden der opererer i dit arbejde, men du kan dog også med fordel bruge en af de efterhånden mange forskellige tilbudstjenester. Her indtaster du relevante data på opgaven, hvor siden sørger for at finde 3 fagfolk der vil afgive bud. Det gør opgaven en hel del enklere. Og samtidig får du forskellige muligheder, hvor især prisen i forhold opgaven er, hvad de fleste af os tager tilbud ud fra.

 

Opgaver til arbejdet

Når opgaven skal klares, så skal der selvfølgelig være adgang. Her gælder det både om at vejen til sommerhus eller huset kan holde til en lastbil, helt ligesom området hvor brøndboringen skal forgå.

Til den private brøndboring vil der blive brugt skylleboring tørboring eller lufthæveboring. Det er afhængig af jordlag og undergrunden, hvor den relevante metode er bedst egnet.